5271 sayılı CMK’nın 7078 sayılı Kanunla değişik 196/4. maddesi hükmü ile yüzyüzelik ve silahların eşitliği ilkeleri uyarınca, sanık istemediği ve kanunun aradığı bir zorunluluk hali de bulunmadığı halde SEGBİS ile savunma yapmaya zorlanması, 1412 sayılı CMUK’un 308/8 (5271 sayılı CMK’nun 289 (1)-h) maddesi uyarınca, hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararı ile savunma hakkının sınırlandırılmasıdır ve hukuka kesin aykırılık olarak kabul edilmesi gereken bu husus; aynı zamanda Anayasa’nın 36/1 ve AİHS m. 6/1. maddeleri uyarınca adil yargılanma hakkının ihlalidir.

(Kapatılan)13. Ceza Dairesi         2020/7335 E.  ,  2020/11485 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Hırsızlık
HÜKÜM : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Sanığın kovuşturma hatta soruşturma evresindeki yegane beyanının Bursa H Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS ile alındığı, sanığın bu savunmasında bizzat mahkeme huzurunda beyanda bulunmak istediğini belirttiği, ancak; mahkeme tarafından mahkeme huzuruna getirilme talebinin reddine karar verildiği, bunun üzerine sanığın da susma hakkını kullandığı ve aynı oturumda temyize konu mahkûmiyet kararının verildiği 19.01.2016 tarihli duruşma tutanağı ile tüm dosya kapsamından acıkça anlaşılmıştır.
Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 28.09.2015 günlü 2015/5425 – 2734 Esas ve sayılı Kararı ile Anayasa Mahkemesi’nin 08.07.2020 günlü Onur Kara Bireysel Başvuru Kararında belirtildiği üzere ve özetle;
5271 sayılı CMK’nın 7078 sayılı Kanunla değişik 196/4. maddesi hükmü ile yüzyüzelik ve silahların eşitliği ilkeleri uyarınca, sanık istemediği ve kanunun aradığı bir zorunluluk hali de bulunmadığı halde SEGBİS ile savunma yapmaya zorlanması, 1412 sayılı CMUK’un 308/8 (5271 sayılı CMK’nun 289 (1)-h) maddesi uyarınca, hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararı ile savunma hakkının sınırlandırılmasıdır ve hukuka kesin aykırılık olarak kabul edilmesi gereken bu husus; aynı zamanda Anayasa’nın 36/1 ve AİHS m. 6/1. maddeleri uyarınca adil yargılanma hakkının ihlalidir.
Bu itibarla;
Sanığın mahkemesince usulüne uygun savunması alınmaksızın mahkûmiyetine karar verilmiş olması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle 1412 sayılı CMUK’un 308/8. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 11.11.2020 tarihinde tebliğnameye aykırı olarak ve oybirliği ile karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: