Ankara 22. İcra Müdürlüğünün 2009/1058 Esas sayılı dosyasına, 01/04/2009 tarihli vekaletname ile vekil tayin edilmesine rağmen işbu icra dosyasına vekaletname sunmadığı ve katılan lehine yapılacak itiraz ve diğer hukuki işlemleri yerine getirmeyerek görevini ihmal ettiği şeklinde kabul edilen eyleminin TCK’nın 257/2. maddesindeki ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, aynı Kanunun 257/1. maddesindeki icrai davranışla görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılmasına karar verilmek suretiyle fazla ceza tayini,

9. Ceza Dairesi         2020/2598 E.  ,  2020/757 K.

Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi
Suç : İcrai davranışla görevi kötüye kullanmak
Hüküm : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Suç tarihinde Ordu Barosuna kayıtlı avukat olan sanığın, katılanın borçlu olduğu ve icra emrinin 20/03/2009 tarihinde tebliğ edildiği ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe konu Ankara 22. İcra Müdürlüğünün 2009/1058 Esas sayılı dosyasına, 01/04/2009 tarihli vekaletname ile vekil tayin edilmesine rağmen işbu icra dosyasına vekaletname sunmadığı ve katılan lehine yapılacak itiraz ve diğer hukuki işlemleri yerine getirmeyerek görevini ihmal ettiği şeklinde kabul edilen eyleminin TCK’nın 257/2. maddesindeki ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, aynı Kanunun 257/1. maddesindeki icrai davranışla görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılmasına karar verilmek suretiyle fazla ceza tayini,
Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321 ve 326/son maddeleri uyarınca BOZULMASINA 01/07/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: