Aralarındaki arkadaşlık ilişkisinin sona ermesine ve tekrar görüşme taleplerine olumlu yanıt verilmemesine tepki olarak, mağdurla beraber oldukları dönemde mağdurun bilgisi dahilinde çekilmiş birlikteliklerini gösteren özel fotoğrafları, facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde açtığı sahte hesap üzerinden, mağdurun rızasına aykırı şekilde yayımlaması eyleminin sübut bulduğu ve sanık hakkında TCK’nın 134/2. madde ve fıkrasındaki görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan dolayı mahkumiyet hükmü kurulması gerekir.

12. Ceza Dairesi         2019/13177 E.  ,  2021/6887 K.

 

“İçtihat Metni”

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : Görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal
Hüküm : CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince beraat

Görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı ve katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Dairemizin 25.09.2019 tarihli tevdi kararı uyarınca; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, mahalli Cumhuriyet savcısının temyizi ile ilgili olarak görüş içeren ek tebliğnamenin düzenlendiği belirlenerek yapılan incelemede:
Yapılan yargılamaya, incelenen dosya kapsamına göre, mahalli Cumhuriyet savcısının ve katılan vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
1- Sanık … tarafından mağdur …’in babasına gönderilen ve sanığın da kabulünde olan “Şimdiye kadar cesaretimi toplayıp bir türlü konuşmayı cesaret edemedim. Bunun sebebi de Cennet’tir. İstediğin zaman istediğin yere konuşmaya gelirim. Öldürsen de ölsemde önemli değil. Artık bu yük ile yaşayamayacağım. Cennet bir saniye bile aklımdan çıkmıyor… Konuşmamız gerek.” vb. içerikli mesajlara, mağdur tarafından cevap verilmemesine rağmen sanığın 26.08.2014-03.09.2014 tarihleri arasında mağdurun kullanımındaki GSM hattına 14 adet mesaj atıp, bir kez de onu telefonla aradığının iletişimin tespiti tutanakları ile belirlenmiş olmasına, sahte facebook hesabının açıldığı tarihten önce sanıkla mağdur arasında yaşanan tartışma esnasında sanığın mağdura “Göreceksin sen, insan yüzüne bakamayacaksın.” şeklinde sözler sarf ettiğine dair tanık Ümit’in anlatımına, sanıkla mağdur arasında geçmişte yaşanan ilişkinin varlığını ve boyutunu gösteren mağdurun özel yaşam alanı kapsamındaki fotoğraflarının, “Bütün … halkı anlasın ne mal olduğunu. İnsanların canını yakıp acıtıp toptancısı ile nişanlanmak ne demekmiş öğrensin, öğrenin.”, “Allah can yakanı iki dağ arasında hapsedermiş. Acıyı fazlası ile hissetsin diye. Cennet Hanımda … kandırdı, ama gerçekler er ya da geç ortaya çıktı işte. Benimle de oynadı, şimdi sıra toptancısında. Oynaşsınlar bakalım.”, “Bu fotoğraflarını gördüğünüz bayan türban altında her türlü pisliği yapan kadındır.” ibareleri ile birlikte sahte facebook hesabında paylaşıldığını gösteren görüntülere ve dosyada mevcut diğer delillere göre; sanık …’ın, mağdur …’le aralarındaki arkadaşlık ilişkisinin sona ermesine ve tekrar görüşme taleplerine olumlu yanıt verilmemesine tepki olarak, mağdurla beraber oldukları dönemde mağdurun bilgisi dahilinde çekilmiş birlikteliklerini gösteren özel fotoğrafları, facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde açtığı sahte hesap üzerinden, mağdurun rızasına aykırı şekilde yayımlaması eyleminin sübut bulduğu ve sanık hakkında TCK’nın 134/2. madde ve fıkrasındaki görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan dolayı mahkumiyet hükmü kurulması gerektiği gözetilmeksizin, delillerin takdirinde yanılgıya düşülüp, dosya kapsamına uygun düşmeyen yazılı gerekçelerle sanığın CMK’nın 223/2-e madde, fıkra ve bendi gereğince beraatine karar verilmesi,
2- Adli emanete alınan fotoğraflar hakkında bir karar verilmemesi,
Kanuna aykırı olup, mahalli Cumhuriyet savcısının ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 13.10.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: