ATM ‘den parayı çektiği halde telefonu teslim etmeyerek üzerine atılı Nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği…

15. Ceza Dairesi         2017/34665 E.  ,  2021/4189 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık
HÜKÜM : 5237 sayılı TCK’nun 158/1-f-son, 168/2, 62/1, 52/2, 53/1. gereğince mahkumiyet (2 kez )

Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşüldü;
Sanığın www…..com internet sitesinde Nokia N-95 modeli marka telefonun satışına ilişkin ilanı üzerine katılan … ilanda irtibat numarasından sanığa ulaştığı, telefonun 350 TL’ye satışı konusunda anlaştıkları, katılanın sanığa ait Türkiye İş Bankası Alanya Şubesi’ndeki hesabına 350 Türk lirası gönderdiği, sanığın aynı gün 18/06/2008 günü Bornova da ATM’den parayı çektiği halde telefonu teslim etmeyerek haksız menfaat elde ettiği, aynı şekilde sanığın www…..com internet sitesinde Nokia N-95 model ve marka telefonun satışına ilişkin ilanı üzerine katılan …’ın sanığa ulaştığı, telefonun 580 TL’ye satışı konusunda anlaştıkları, katılanın sanığa ait Türkiye İş Bankası Alanya Şubesi’ndeki hesabına 28/06/2008 günü 580 Türk lirası gönderdiği, açıklama olarak da N95 8 GB yazıldığı, sanığın Bornova da ATM ‘den parayı çektiği halde telefonu teslim etmeyerek üzerine atılı suçu işlediği iddia olunan somut olayda; sanığın aşamalardaki çelişkili savunması, katılan beyanları, banka dekontu ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanığın mahkumiyetine ilişkin mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın verilen hükmün yasalara aykırı olduğuna ilişkin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 158/1-f-son maddesi uygulanırken hapis cezası alt sınırdan tayin olunduğu halde, aynı gerekçe ile para cezasının alt sınırı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamayacağı, bu şekilde alt sınırın haksız menfaatin iki katı olacak şekilde belirlenmesi gerektiği gözetilmeden adli para cezasına esas alınan birim gün sayısında alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle fazla ceza tayini,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususun aynı kanunun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; sanığın katılan … Ayseri’ye yönelik eylemi nedeniyle kurulan hüküm fıkrasından sırasıyla “120 gün”, “60 gün ” , “50 gün” , “30 TL ” ve “1.500 TL” adli para cezası terimlerinin tamamen çıkartılarak yerine sırasıyla “ 35 gün”, “17 gün “, ” 14 gün “, “20 TL” ve “280 TL ” adli para cezası ibarelerinin eklenmesi, sanığın katılan …’a yönelik eylemi nedeniyle kurulan hüküm fıkrasından sırasıyla “120 gün”, “60 gün “, “50 gün”, “30 TL” ve “1.500 TL” adli para cezası terimlerinin tamamen çıkartılarak yerine sırasıyla ” 58 gün”, “29 gün “, “24 gün”, “20 TL” ve “480 TL” ibarelerinin eklenmesi suretiyle hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 06/04/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: