Avukatın görevi ihmali, azil savunması, Güvenlik tedbirleri suçun 5237 sayılı Yasanın 53/1-e maddesindeki yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesine rağmen sanık hakkında aynı Yasanın 53/5. maddesinin uygulanmaması

5. Ceza Dairesi         2014/1001 E.  ,  2014/4363 K.

Tebliğname No : 5 – 2013/65648
MAHKEMESİ : Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 16/10/201.
NUMARASI : 2011/2.1 Esas, 2012/… Karar
SUÇ : Görevi kötüye kulanma

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Sanığın savunmasında Samsun 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/… Esas sayılı davasının sürdüğü dönemde katılanlar ile arasındaki vekalet ilişkisinin azil nedeniyle sona erdiğini ve dosyayı takip etme imkanının kalmadığını ileri sürmesi nazara alınıp, varsa söz konusu azilname getirtildikten sonra hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kabule göre de;
Suçun 5237 sayılı Yasanın 53/1-e maddesindeki yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesine rağmen sanık hakkında aynı Yasanın 53/5. maddesinin uygulanmaması,
CMK’nın 231/6-c maddesindeki sanığın kabul etmemesi halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemeyeceğine ilişkin düzenleme uyarınca, sanık tarafından açıkça istenmediğinin belirtilmediği sürece anılan hükmün uygulama imkanının bulunduğunun gözetilmemesi,
Dosya içeriğine göre 26/04/2006 olan suç tarihinin karar başlığında 12/07/2005 olarak gösterilmesi,
Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK’nın 321 ve 326/son maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 17/04/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: