Aynı takvim yılı içerisinde birden fazla sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği kabul edilen sanık hakkında TCK’nın 43. maddesi uyarınca zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerekir.

11. Ceza Dairesi         2021/3443 E.  ,  2021/3861 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

Sanık hakkında 2009 takvim yılında sahte fatura kullanma suçundan da kamu davası açıldığı ancak bir hüküm verilmediği anlaşıldığından bu suç yönünden Mahkemece zamanaşımı süresi dikkate alınarak karar verilmesi mümkün görülmüştür.
Yapılan yargılamaya, toplanıp gerekçeli kararda gösterilerek tartışılan delillere, Mahkemenin oluşa uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, sanık ve katılan vekilinin diğer temyiz nedenleri yerinde görülmemiştir, ancak;
1-Aynı takvim yılı içerisinde birden fazla sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği kabul edilen sanık hakkında TCK’nın 43. maddesi uyarınca zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,
2-Sanığın mahkumiyetine karar verildiği halde kendini vekil ile temsil ettiren katılan lehine hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca maktu vekalet ücretine hükmolunmaması,
Yasaya aykırı, sanık ve katılan vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, 20.04.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: