Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçlarında soruşturma yapmaya yetkili yer.

5. Ceza Dairesi         2021/1588 E.  ,  2021/1681 K.

“İçtihat Metni”

Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verilerin yok edilmesi veya değiştirilmesi suçundan şüpheli Y. D. hakkında yapılan soruşturma esnasında, suç yeri itibarıyla dosyanın Digor Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 03/12/2019 tarihli ve 2019/86385 soruşturma, 2019/11239 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından dosyanın Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin Digor Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 10/12/2019 tarihli ve 2019/603 soruşturma, 2019/33 sayılı yetkisizlik kararı üzerine, Digor Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili savcılık olarak belirlenmesine dair Ardahan Ağır Ceza Mahkemesinin 18/12/2019 tarihli ve 2019/495 Değişik iş sayılı Kararının;
Benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 25/06/2018 tarihli ve 2019/1034 esas, 2019/1948 karar sayılı ilâmında, “…Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçlarında soruşturma yapmaya yetkili C.Başsavcılığının, harcama işleminin yapıldığı veya menfaatin temin edildiği yer C.Başsavcılığı olduğu anlaşılmakla…” şeklinde belirtildiği üzere, suç yerinin harcama işleminin yapıldığı veya menfaatin temin edildiği yer olacağı nazara alındığında, somut soruşturma dosyasına konu olayda, müştekinin 
Trendyol isimli elektronik ticaret şirketinin internet sitesinde kendisine ait kullanıcı hesabı üzerinden sipariş ettiği 189,90 Türk lirası tutarındaki ürünün, müştekinin bilgisi ve rızası dışında anılan kullanıcı hesabına girilerek teslimat adresinin değiştirilmesi suretiyle Ankara ili Etimesgut ilçesinde … isimli bir şahsa teslim edildiğinin tespit edilmesi karşısında, haksız menfaatin temin edildiği yerin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının yargı çevresinde kaldığı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 07/12/2020 gün ve 94660652-105-36-1907-2020-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte gönderilmekle gereği düşünüldü:
Soruşturmanın TCK’nin 244. maddesinde düzenlenen sistemi engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme suçundan yürütüldüğü, adres değiştirme işleminin yapıldığı IP numarasının kullanıldığı yerin tespit edilemediği ve bu itibarla kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden talebin kabulü ile Ardahan Ağır Ceza Mahkemesince verilen 18/12/2019 tarihli ve 2019/495 Değişik iş sayılı Kararın CMK’nin 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma sebebine nazaran müteakip işlemlerin mercince yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİNE 08/04/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: