”benim paramı bir aya kadar öde ve haydarın oraya bırak sana bırak sana bir ay müsade vermezsen ben yapacağımı biliyorum madem dürüsttün paramı ver hırsız” şeklinde ki sözler nedeniyle yargılama ağır ceza mahkemesinde yapılması gerekmektedir.

6. Ceza Dairesi         2020/815 E.  ,  2021/6966 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Şantaj, hakaret, tehdit
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 1*.07.014 gün ve 2013/908 soruşturma, 204/450 esas, 2014/17 sayılı iddianamedeki anlatımına göre; Katılan ile sanık arasında alacak ve borç ilişkisi olduğu, sanığın, katılana ait … numaralı gsm hattına … numaralı telefon numarasından 2/11/2013 tarihi 22:40:21 saatindeki mesajında ”benim paramı bir aya kadar öde ve haydarın oraya bırak sana bırak sana bir ay müsade vermezsen ben yapacağımı biliyorum madem dürüsttün paramı ver hırsız” şeklinde ve yine aynı gün 22:44:08’de ”paramı ver bir daha seni hatırlamayayım nankör insan” şeklinde hakaret içeren mesajlar attığı, bu mesajın devamında da saat: 22:44:31 saatinde ”vallahi herkese hırsız olduğunu söylerim” şeklinde hakaret, tehdit, şantaj içerikli mesajlar attığının tespit edildiği olayda; sanık …’ın eylemlerinin sübutu halinde TCK’nın 149/1-h maddesinde düzenlenen gece vakti yağma veya yağmanın daha az cezayı gerektiren hali olan 150/1. maddesi yollamasıyla tehdit suçu ile 125/1,43, 107/2 maddelerinde düzenlenen hakaret, şantaj suçlarını oluşturup oluşturmayacağına ilişkin kanıtları takdir ve tartışma görevinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesi’ne ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken duruşmaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık … müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükümlerin açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi aracılığı ile 1412 sayılı CMUK’un 326/son maddesi uyarınca ceza süresi açısından sanığın kazanılmış hakkın korunmasına, 07.04.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: