nüfus cüzdanına kendi fotoğrafını yapıştırıp kullanmak suretiyle resmi belgede sahtecilik suçunu işlediğinin iddia ve kabul olunduğu olayda; fotoğrafta soğuk damga izinin bulunmadığı ve bu hali ile suça konu belgenin aldatma niteliğinin bulunmadığı anlaşılmakla; unsurları itibarıyla oluşmayan atılı suçtan sanığın beraatine karar verilmelidir.

11. Ceza Dairesi         2021/10419 E.  ,  2021/6047 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Resmi belgede sahtecilik, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin...

1.400 TL’yi sanığın 5388126 numaralı posta çeki hesabına yatırdığı, ancak sanığın tablet pc’yi göndermeyip yurt dışından geleceğini söyleyerek müştekiyi oyaladığı ve bu şekilde atılı suçu işlediğinin iddia edildiği olayda; sanık savunması ve müşteki beyanı ile tüm dosya kapsamından, nitelikli dolandırıcılık suçunun sanık tarafından işlendiğine ilişkin mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiş

15. Ceza Dairesi         2017/36634 E.  ,  2021/4101 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak...

sanığın katılan …’a ait “……@hotmail.com” elektronik posta adresinin ve bu adresle bağlantı kurulan “facebook” isimli sosyal paylaşım programı hesabının şifrelerini, mağdurun bilgisi ve rızası dışında değiştirerek, hakkı bulunmadığı halde giriş yaptığı, hukuka aykırı olarak sistemde kalmaya devam ederek, mağdurun hesaplarına erişimini engellemesi eylemlerinin TCK’nın 244/2. maddesinde tanımlanan sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçunu oluşturur.

4. Ceza Dairesi         2021/6140 E.  ,  2021/18796 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme...

Kişiye bağlı ve onun kişisel gelişimiyle ilgili olan özel hayatın gizliliği hakkı, evlilikle tamamen ortadan kalkmaz. Tarafların evli olmaları ve aynı konutu paylaşmalarından dolayı birbirlerinin kişisel eşyalarına ve özel yaşam alanına giren hususlara kolayca ulaşabilme imkanına sahip bulunmaları, eşlerin hiçbir sınır olmaksızın birbirlerini sürekli gözetleyebileceği ve denetleyebileceği şeklinde yorumlanamaz.

12. Ceza Dairesi         2019/2121 E.  ,  2019/5170 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Sulh Ceza Hâkimliği Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan şüpheli … hakkında yapılan soruşturma sonucunda...

belgelerde sahtecilik suçlarında kast, zarar vermek bilinci ve iradesi olarak kabul edildiğinden, somut olayda da sanığın zarar verme bilinç ve iradesi ile hareket etmediği, rızanın açık veya zımni olabileceği ve bu rızaya dayanarak başkasının yerine imza atan kimsede sahtecilik kastının varlığı kabul olunamayacağından, sanığın sahtecilik kastı ile hareket etmediği gözetilerek üzerine atılı kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırı

11. Ceza Dairesi         2020/7078 E.  ,  2021/4923 K.   “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi Suç tarihinde köy muhtarı olan sanığın, İl Özel İdaresi tarafından...

belgelerde sahtecilik suçlarında kast, zarar vermek bilinci ve iradesi olarak kabul edildiğinden, somut olayda da sanığın zarar verme bilinç ve iradesi ile hareket etmediği, rızanın açık veya zımni olabileceği ve bu rızaya dayanarak başkasının yerine imza atan kimsede sahtecilik kastının varlığı kabul olunamayacağından, sanığın sahtecilik kastı ile hareket etmediği gözetilerek üzerine atılı kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırı,

11. Ceza Dairesi         2020/7078 E.  ,  2021/4923 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi Suç tarihinde köy muhtarı olan sanığın, İl Özel İdaresi tarafından köy...

sanığın katılana hitaben söylediği iddianamede tanımlanıp, mahkemenin de kabul ettiği kaba hitap tarzındaki ” senden hoca değil münafık bile olamaz” sözünün, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunu oluşturmaz.

4. Ceza Dairesi         2021/6112 E.  ,  2021/17619 K. “İçtihat Metni KARAR Hakaret suçundan sanık …’ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125/1, 129/1, 62/1 ve 52/2....

bir hukukî ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla yağma hükümlerinden ancak o hukuki ilişkinin tarafı olan sanığın yararlanabileceği, buna göre somut olayda mağdurla aralarında herhangi bir hukuki ilişki bulunmayan sanıkların mağdura yönelik eylemlerinin bütün halinde yağma suçunu oluşturur.

4. Ceza Dairesi         2016/10021 E.  ,  2017/249 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli yağma (sanıklar), nitelikli cinsel...

Sağlık ocağında bulunan çamaşır makinesi ile kişisel eşyaların yıkanması; Somut olayımızda sanık Sağlık Ocağında tek görevli hekim ve diğer sanığın, evinde çamaşır makinesinin bozuk olmasından dolayı sağlık ocağına ait çamaşır makinesinde kişisel çamaşırlarını yıkatması nedeniyle bu sanık hakkında adli ve idari bir işlem yapmayıp işlenen suçu yetkili makamlara bildirmemekten dolayı suçlanmaktadır. Suç tarihinde sanık diğer sanığın ailesi tarafından çamaşır makinesinde çamaşır yıkanmasına engel olmak için müdahale edince kavga çıkmış, olay adliyeye intikal edince sanık hakkında suçu bildirmemekten kamu davası açılmıştır.

9. Ceza Dairesi         2013/7718 E.  ,  2014/4278 K. “İçtihat Metni” Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; Hükmün gerekçesinde, dosya kapsamıyla...

kabul etmediğini belirtmesine rağmen, ısrarla evlenme teklif etmesi, aşık olduğunu ve sevdiğini söylemesi, bunu da elektronik posta yoluyla icra etmesi karşısında, eylemlerinin TCK’nın 105/1-2 ve 43. maddelerinde tanımlanan zincirleme cinsel taciz suçunu oluşturur

18. Ceza Dairesi         2015/16840 E.  ,  2016/2996 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi SUÇ : Kişilerin huzur ve sükununu bozma HÜKÜM : Mahkumiyet KARAR...

sanığın kendisine verilen sürücü belgesini parçalara ayırmak suretiyle işlediği iddia ve kabul olunan eylemde bir başka hak sahibinin o belgeden yararlanma olanağını ortadan kaldırdığından söz edilemeyeceği ve bu halde TCK’nın 205. maddesindeki suçun yasal unsurlarının oluşmayacağı gözetilmeden sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

4. Ceza Dairesi         2020/19623 E.  ,  2021/20610 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Görevi yaptırmamak için direnme, resmi belgeyi bozma, trafik...

“…Sanığın alkol kontrolü yapmak isteyen jandarma görevlisi katılana “seni zaten…herkes deli astsubay olarak söylüyor. Vatandaşların söylediklerine ben de hak veriyorum. Senin psikolojik sorunların var tedavi edilmen gerekir” şeklindeki eylemi ………….

1. Ceza Dairesi         2020/223 E.  ,  2021/2571 K. “İçtihat Metni” (KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ) Tasarlayarak öldürme suçundan Burhaniye F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda...

mağduru durdurup “sen bizim kız kardeşimizle konuşuyormuşsun, şöyle köşeye gel biraz seninle konuşalım” deyip mağdur ile birlikte … sokak içerisine girdikleri, sanığın mağdura bıçak çekip “sen benim kız kardeşim ile çıkıyormuşsun, telefonunu aç mesajlarına bakacağım” demesi üzerine mağdurun telefonunu sanığa verdiği, sanığın telefonu kurcalar gibi yapıp suç arkadaşı ile birlikte kaçtıkları, sanık ve suç arkadaşının telefonun kilidini kırdırmak için telefoncuları dolaştığı sırada kendilerinden şüphelenen polisler tarafından yakalandıkları olayda; yasal koşulları bulunmadığı halde sanık hakkında TCK’nın 168. maddesi ile uygulama yapılarak noksan ceza tayini,

6. Ceza Dairesi         2015/5323 E.  ,  2018/1813 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Yağma HÜKÜM : Mahkumiyet Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz...

Sanığın, iki yıldır arkadaşı olan mağdura ait fotoğrafı, “Bu sarışın kıza dikkat edin, erkekleri kandırıp, parasını gasp ediyorlar, arkadaşımdan biliyorum” ibareleri ile birlikte facebook hesabında yayımlayıp, mağdurun fotoğrafını rızasına aykırı şekilde başkalarının görgüsüne sunarak TCK’nın 136/1. madde ve fıkrasındaki verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu işlediği iddiasıyla sanık hakkında kamu davası açıldığı olayda;

12. Ceza Dairesi         2019/6342 E.  ,  2021/3092 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın...

Hakaret suçunu oluşturur mu? “Uyuşmazlığın konusu; sanık …’in ‘Hop ne oluyor, sizin yaptığınız eşkıyalık buna yol kesme denir, siz polis olamazsınız arama kararınızı görelim’ şeklinde sarf ettiği sözlerin hakaret suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkindir.

Ceza Genel Kurulu         2015/245 E.  ,  2018/472 K. “İçtihat Metni” Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 4. Ceza Dairesi Mahkemesi :Sulh Ceza Sayısı : 128-730 Kamu...

“Evli sanığın duygusal ilişki yaşadığı 14 yaşındaki mağduru rızasıyla (..) 20 gün alıkoyması; küçüğün kanuna, genel adaba aykırı rızası, haksızlık bilinci ile gerçekleşen fiili meşru kılmayacağından, kişiyi hürriyetten yoksun kılma suçunu oluşturur”

Ceza Genel Kurulu         2014/731 E.  ,  2017/429 K. “İçtihat Metni” Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 14. Ceza Dairesi Mahkemesi :Asliye Ceza Günü : 14.01.2010 Sayısı...

Sanıkların katılanları telefonla arayarak kendilerini polis ve komiser olarak tanıttıktan sonra menfaat teminine yönelik teşebbüs aşamasında kalan dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edilen olayda, sanıklara yüklenen dolandırıcılık eyleminin hükümden sonra 02/12/2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun’un 14. maddesi ile 5237 sayılı TCK’nın 158/1. maddesine eklenen (L) bendi kapsamında kaldığı, ancak suç tarihinde (L) bendinin yürürlükte olmaması nedeni ile eylemin sanıklar lehine olan 5237 sayılı TCK’nın 157/1 maddesindeki basit dolandırıcılık suçunu oluşturacağı ve bu hali ile yine 02/12/2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nın 253 ve 254. madde fıkraları gereğince dolandırıcılık suçunun da uzlaştırma kapsamında olduğu gözetilerek uzlaştırma işlemleri için gereği yapılarak sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun takdir ve tayini zorunluluğu,

15. Ceza Dairesi         2021/1901 E.  ,  2021/3016 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Dolandırıcılık HÜKÜM : Her sanık için ayrı ayrı...

somut olayda emlakçı olduğu belirtilen sanığın bu görevinin serbest meslek olarak nitelendirilemeyeceği, bu nedenle sanığın eyleminin TCK’nın 157. maddesinde düzenlenen ve 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nın 253. ve 254. maddeleri gereğince uzlaşmaya tabi basit dolandırıcılık suçunu oluşturacağı

15. Ceza Dairesi         2017/33903 E.  ,  2021/3064 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık HÜKÜM : Beraat Nitelikli dolandırıcılık suçundan...

son ciranta tarafından çekin bankaya ibrazında çekteki keşideci imzası ile banka kayıtlarındaki örnek keşideci imzası farklı olduğu için ödeme yapılmadığı, bu suretle sanığın üzerine atılı suçları işlediğinin iddia edildiği somut olayda; Suçun işlenmesinde bankanın maddi varlıklarından olan çekin kullanılması karşısında sanığın eyleminin, TCK’nun 158/1-f maddesinde düzenlenen bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturacağı gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

15. Ceza Dairesi         2019/3965 E.  ,  2021/3138 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı,...

Dolandırıcılık- Sanığın, katılanı telefonla aradığı, kendisini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtarak katılanın banka hesaplarıyla oynandığını, evine gelerek tahkikat yapacaklarını, oğlunun ismini de söyleyerek ellerinde olduğunu, yardımcı olmazsa oğlu için kötü şeyler olabileceğini, bununla ilgili evde ne kadar değerli eşyası varsa kendisine söylemesini istediği, katılanın telefondaki şahsa evde yaklaşık 60.000 TL değerinde antika takılarının olduğunu söylemesi üzerine şahsın bu takıları kendilerine getirmesi gerektiğini söylediği, bunun üzerine katılanın evdeki takılarını alarak dışarı çıktığı ve yanına gelen bir şahsın takıları alarak olay yerinden hızla uzaklaştığı, daha sonra telefondaki şahsın, katılana tekrar bankaya gitmesini ve hesabındaki 48.700 TL parayı da çekip kendisine getirmesini söylediği, katılanın da hesabının bulunduğu Halk Bankası Hoşdere caddesi şubesine giderek buradan 48.700 TL parayı çektiği ve evden almış olduğu 2.000 TL para ile birlikte Hoşdere caddesinde bulunan bir parka giderek buraya gelen bir başka şahsa 50.700 TL parayı verdiği, bu şahsın da parayı aldıktan sonra hemen olay yerinden uzaklaştığı, aynı gün emniyet görevlilerinin Vakıf Kuyumcular Çarşısında üzerinde pırlantalar bulunan broşu satmaya çalışan sanık …’in kaçmaya çalışması sırasında yakalandığı ve sanığın üzerinde yapılan aramada katılan …’e ait ziynet eşyalarının çıktığı ve sanığın bu şekilde sanığın üzerine atılı kişinin içinde bulunduğu zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edilen olayda

15. Ceza Dairesi         2017/35559 E.  ,  2021/3424 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık HÜKÜM : TCK’nun 158/1-b, 52/2, 53,...

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde kayıt dışı istihdam servisinde memur olarak çalışan sanığın, köylüsü olan mağdur … malulen emekli olabilme şartlarını sormak için 2012 yılı Ocak ayında kuruma geldiğinde mağdurun emeklilik dosyasını inceledikten sonra “9 ay daha prim yatırmak şartıyla iki çocuğu için doğum borçlanması yaptığında malulen emekli olabileceğini, ancak doğum borçlanmasının 13.000-14.000 TL tutarında olacağını, kendisine 3.000 TL vermesi halinde emeklilik işlerini halledebileceğini” beyan ettiği, mağdurun da sanığın bu beyanına itimat ederek oğlu … aracılığı ile sanığa 3.000 TL parayı elden verdiği ancak geçen zaman zarfında emeklilik işleminin yapılmaması üzerine mağdurun şikayetçi olduğu oluşa uygun olarak kabul edilen somut olayda

5. Ceza Dairesi         2017/5469 E.  ,  2021/1640 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : İkna suretiyle irtikap HÜKÜM : Mahkumiyet Mahalli mahkemece...

Bonoda malen kaydının bulunması, avalının malen kaydı bulunan bononun davalının yetkilisi olduğu şirket ile davacı arasındaki buğday alışverişi nedeniyle düzenlendiğini bildirdiği, bu beyanın senedin ihdas nedenini talil olarak değerlendirilemeyeceği, bu durumda ispat yükünün senedin teminat olarak verildiğini ileri süren davacıya ait olduğu, davacının bu iddiasını yazılı delille ispatlayamadığı, davacının resmi evrakta sahtecilik ve açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçundan davalı hakkında yapmış olduğu şikayet üzerine başlatılan 2014/307269 numaralı soruşturma dosyasında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği ve verilen kararın kesinleştiği, bu hali ile davacının iddialarının sübut bulmadığı gerekçesiyle davanın ve davalının tazminat talebinin reddine karar verilmiştir.

11. Hukuk Dairesi         2020/4878 E.  ,  2021/867 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen davada Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak...

Nitelikli dolandırıcılık, Sanığın kendisini Beyin Sinir ve Omirilik Cerrahisi uzmanı Prof.Dr. … olarak tanıtarak A9 ve On4 Tv kanalında yayınlanan programlara katıldığı, Youtube ve buyukantalya.com isimli internet sitelerinde profesör ünvanı ile konuşmalar yaptığı, google plus üzerinden doktormuş gibi meslektaşlarının tıp bayramını kutlama içerikli mesaj yayınladığı, kendisine ait http://cuneytturan.tumblr.com isimli internet sitesinde başka bazı doktorlara ameliyat öncesi çekilmiş görünen fotoğrafı Bezmi-i Alem Tıp Fakültesi ameliyat öncesi hatıra fotoğrafı notuyla paylaştığı, yine aynı sitede aynı şahıslarla çekilmiş başka bir fotoğrafı “ameliyat sonrası başarının yüzlere yansıyan hoş tebessümünün hatıra fotoğrafı” notuyla paylaştığı, hastane.com.tr ve hekimce.com.tr isimli sitelerde kendisi hakkında beyin sinir cerrahı olarak tanıtım yazıları oluşturduğu, yine benzer yazı ve resimleri facebook isimli sitedeki sayfasında paylaştığı ve başkalarının da paylaşmasını sağladığı,

15. Ceza Dairesi         2021/1296 E.  ,  2021/2943 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık, 1219 sayılı Kanun’a muhalefet HÜKÜM : İstanbul 18....

Cumhurbaşkanına hakaret, Adalet Bakanlığının 27.04.2015 tarihli “Olur”u ile de sanıkların “Hırsız-Katil …, … pabucu yarım, çık dışarı oynayalım” şeklinde slogan atmalarının Cumhurbaşkanına hakaret eylemi olarak değerlendirilerek Türk Ceza Kanununun 299/3. maddesi uyarınca kovuşturma izni verildiği ve sanıklarının sayın Cumhurbaşkanına yönelik bahse konu sloganları atarak üzerlerine atılı bulunan suçu işledikleri anlaşılmakla, mahkûmiyetleri yerine yazılı şekilde beraatlerine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle,

16. Ceza Dairesi         2018/2102 E.  ,  2018/2115 K. “İçtihat Metni” TALEP: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sanıklar …, …, …, … ve … haklarında yapılan yargılama...

Sanığın, bir karede mağdurun kendisini yanağından öptüğü, diğerlerinde kendisine sarıldığı ve her ikisinin üzerlerinde günlük kıyafetleri bulunduğu halde yan yana poz vererek çektirdikleri fotoğraflarını, mağdurun bilgisi dahilinde facebook hesabında yayımladıktan sonra, söz konusu fotoğrafları, mağdurla ayrılmalarına ve mağdur tarafından kaldırılması istenilmesine rağmen yayımlamaya devam ettiği olayda;

12. Ceza Dairesi         2017/150 E.  ,  2017/6231 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Özel hayatın gizliliğini ihlal Hüküm : Beraat İstanbul Anadolu...

somut olayda; sanığın katılana hitaben söylediği “makama yakışmıyorsun, sen insan değilsin” şeklindeki sözlerin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi,

18. Ceza Dairesi         2017/1081 E.  ,  2017/2563 K.   “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi SUÇ : Hakaret HÜKÜM : Mahkumiyet KARAR Yerel Mahkemece...

Olay günü sanığın, katılana söylediği kabul edilen ‘işini yapmıyor, karaktersiz herif’ şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözleri, Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; sanığa atılı kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşup oluşmadığının belirlenmesine ilişkindir.

Ceza Genel Kurulu         2018/462 E.  ,  2020/143 K. “İçtihat Metni” Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 18. Ceza Dairesi Mahkemesi :Asliye Ceza Sayısı : 666-78...

kurum doktoruna hitaben söylediği “…sen delirmişsin, psikiyatriye gitmelisin…” şeklindeki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma neticesinde kurum görevlisine hakarette bulunduğundan bahisle hükümlünün 15 gün hücre hapsi ile cezalandırılmasına karar verilmiş ise de; benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 20/02/2018 tarihli ve 2016/3149 esas, 2018/2113 karar sayılı ilamında yer alan “…Sanığın alkol kontrolü yapmak isteyen jandarma görevlisi katılana “seni zaten…herkes deli astsubay olarak söylüyor. Vatandaşların söylediklerine ben de hak veriyorum. Senin psikolojik sorunların var tedavi edilmen gerekir” şeklinde, kaba ifade ve ağır eleştiri niteliğindeki sözlerinin, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden,

1. Ceza Dairesi         2020/223 E.  ,  2021/2571 K. “İçtihat Metni” (KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ) Tasarlayarak öldürme suçundan Burhaniye F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda...

Çingene kelimesinin hakaret suçunu oluşturup oluşturmayacağı, Sanığın, katılana yönelik “senin yerin burası değil, dağda yaşaman lazım, çingene gibisiniz, gecekonduda yaşamışsınız” şeklindeki ifadelerinde geçen “Çingene” sözü, Türk Dil Kurumunun Güncel Sözlüğünde “Hindistan’dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan bir topluluk” olarak tarif edilmiş olup, sanığın “çingene” ifadesi ile halen ülkemizde kendilerini “roman” olarak nitelendiren ve Avrupa’dan Türkiye’ye göçetmiş vatandaşlarımızı kast etmesi karşısında; bu sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkumiyet kararı verilmesi,

18. Ceza Dairesi         2015/997 E.  ,  2015/580 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Hakaret, tehdit HÜKÜMLER : Mahkumiyet, beraat KARAR Yerel...

“zibidi” kelimesi, Somut olayda, sanığın facebook internet sitesinde yazmış olduğu yorumlarının bütünü bir arada irdelendiğinde, doğrudan katılanı hedef alarak, kendisine hakarette bulunmak kastıyla hareket etmeyip, eleştirme amacı güttüğü, yine yorumlarda geçennin, Türk Dil Kurumu’ndaki anlamının, “gülünç olacak derecede kısa ve dar giyinmiş olan” şeklinde olduğu ve hakaret unsuru içermediği, yorumlarda geçen diğer sözlerin de, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi,

18. Ceza Dairesi         2017/1806 E.  ,  2019/6629 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Tehdit, hakaret HÜKÜMLER : Mahkumiyet, beraat KARAR Yerel Mahkemece...

Sanığa ait ruhsatsız tabancanın evinde ele geçirilmesi, sanığın da tabancanın dedesinden kaldığını ve yadigar olarak evde sakladığını beyan etmesi karşısında; eyleme uyan 6136 sayılı Kanunun 13/3. madde ve fıkrası yerine anılan Yasanın 13/1. madde ve fıkrası uyarınca mahkumiyetine hükmedilmesi,

YARGITAY 8. Ceza Dairesi 2019/17778 E. 2020/106 K. MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : 6136 sayılı Yasaya aykırılık HÜKÜM : Mahkumiyet Gereği görüşülüp düşünüldü:...

Dolandırıcılık suçu, hattında çalıştırdığı minibüsüyle … Caddesi üzerinde yolcu alıp yola devam ettiği sırada, aracının arkasından … plaka sayılı polis sireni taktıkları araçla müştekiyi takip eden sanık ve temyiz dışı sanık …’ın el işaretiyle müştekiyi durdukları, durak harici yolcu aldığını, işlem yapacaklarını söyleyerek evraklarını vermesini istdikleri, daha sonra ”evraklara gerek yok 20 TL çorba parası ver, seni göndeririz” dedikleri, sanık ve temyiz dışı sanık …’ın polis olduklarına inanan mağdurun 20 TL vererek yoluna devam ettiğinin anlaşıldığı olayda, sanık …’in eyleminin dolandırıcılık suçunu oluşturduğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.

15. Ceza Dairesi         2014/18465 E.  ,  2014/17180 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Dolandırıcılık HÜKÜM : Mahkumiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü;...

Yağma sucu, elini mağdurun cebine soktuğu, mağdurun “ben parayı vermem” diyerek karşı duruş sergilemesi üzerine, sanığın araçtan inmeye yöneldiği sırada mağdurdan yeniden 1,00 TL para vermesini istediği, aldığı olumsuz yanıt üzerine vites kutusu önünde bulunan bir miktar para içinden sadece 1,00 TL alarak araçtan inerek ayrıldığı olayda; sanığın olayın başından itibaren az kabul edilecek bir miktardaki parayı mağdurdan zorla almaya yönelik eylemlerinin bir bütün halinde yağma suçunu oluşturduğu gözetilmeden

6. Ceza Dairesi         2015/7892 E.  ,  2018/4352 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Yağma HÜKÜM : Mahkumiyet, Beraat Yerel Mahkemece verilen...

Rüşvet vermeye teşebbüs ve kamu görevlisine görevi nedeni ile hakaret —alkol kontrolü yapmak isteyen kolluk görevlilerinden …’e hitaben sanık …’nin araçtan indikten sonra “çorba parası mı istiyorsun, nasıl derler yani rüşvet mi tam bilmiyorum, ne kadar istiyorsun” demek suretiyle menfaat teklifinde bulunduğu iddiasıyla açılan kamu davasında sanık … hakkında rüşvet vermeye teşebbüs suçundan mahkumiyet hükmü kurulmuş ise de; sanığın şikayetçiye karşı sarf etmiş olduğu sözlerin ve sergilemiş olduğu davranışların kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi yapmasını veya yapmamasını temin maksadıyla menfaat teklifi boyutuna varmadığı, bu itibarla rüşvet vermeye teşebbüs suçunun yasal unsurlarının gerçekleşmediği ancak sanığın söz ve davranışlarının kamu görevlisinin şeref ve saygınlığına saldırı niteliğinde olması sebebiyle sübut bulan eyleminin TCK’nın 125/3. maddesinde düzenlenen kamu görevlisine hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden,

5. Ceza Dairesi         2019/9062 E.  ,  2020/12412 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Sanık … hakkında rüşvet vermeye teşebbüs ve görevi...

Unutulma Hakkı– Somut olayda, “Genç kadın kabusu yaşadı! Tecavüz edip, dövdüler”, ”Kamerunlu M-masöze 3 kişi tecavüz ederken bir kişi videoya çekti”, ”Antalya’da masöz skandalı! Tecavüz ettikten sonra dövüp sokağa attılar”, ”Kamerunlu masöze cinsel saldırı iddiasına 4 gözaltı” şeklindeki haberler üzerine, ilgilileri … ve … vekili Avukat …’ın erişimin engellenmesi talebinin, ” yayının içeriklerinin incelenmesinde haber verme amacı taşıdığı, iddia olarak gündeme getirildiği, kişilerin açık kimlik bilgilerinin haber içeriklerinde yer almadığı, eylemin

T.C YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ ESAS NO.2021/633 KARAR NO.2021/2773 KARAR TARİHİ. 10.03.2021 Hurriyet, Manavgatsonhaber, Cnnturk, Takvim, Haberturk, Pgnhaber, Akgundem, Theworldnews isimli internet sitelerinde yer...

CMK’nın 170/2. maddesine göre soruşturma aşamasında toplanan deliller kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturup oluşturmadıkları çerçevesinde incelemeye tabi tutulurken, kovuşturma aşamasında, isnad edilen suçun işlenip işlenmediği hususunda mahkumiyete yeter olup olmadığı ve tam bir vicdani kanaat oluşturup oluşturmadığı çerçevesinde değerlendirilmektedir. İncelenen dosyada, şüphelinin ad ve soyadının yazılı olduğu facebook hesabından, müştekinin fotoğrafının bulunduğu bir facebook sayfasının altına yorum yapıldığının anlaşılması karşısında; CMK’nın 170/2. maddesi uyarınca dosyadaki mevcut delillerin şüpheli hakkında hakaret suçunun işlendiği hususunda iddianame düzenlenebilmesi için yeterli şüphe oluşturduğu açıktır.

T.C YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ ESAS NO.2019/13237 KARAR NO.2020/1689 KARAR TARİHİ.21/01/2020 KARAR Hakaret suçundan şüpheli … hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca...

Hakaret suçunda şikayet süresi-Somut olayda; müşteki vekilinin, kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz dilekçesinde, sosyal paylaşım sitesinde yer alan hakaret içeren yazıyı öğrenme tarihinin 27/10/2019 olduğunu ve şikayet dilekçesi ekinde sunduğu ekran görüntülerinin sol üst kısmında yazan 27/10/2019 tarihinin de hakaret içeren yazının çıktısının alındığı tarih olduğunu belirtmesi karşısında; şikayetin süresinde yapıldığı gözetilmeden, şikayet hakkının süresinin geçtiğinden bahisle şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi ve bu karara yapılan itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

4. Ceza Dairesi         2020/19287 E.  ,  2021/303 K. “İçtihat Metni” KARAR Hakaret suçundan şüpheli … hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilen 21/11/2019...

Olay tarihinde sanık …’ın, fenni muayenesi ile zorunlu trafik sigortası bulunmayan ve üzerinde yakalamalı haciz kaydı bulunan aracıyla ilgili işlem yapılmaması karşılığında, yol uygulamasında görevli olan trafik polisi sanıklar … ve …’e önce 70 TL para verdiği, bir müddet sonra duyduğu pişmanlık sonucu sanıkların suçüstü yakalanmasını sağlamak için olay yerine geri dönerek seri numarasını aldığı 10 TL parayı da ”önceki az oldu” diyerek sanıklara verdiği ve olayı ihbar ettiği iddia ve kabul edilen dava konusu somut olayda

5. Ceza Dairesi         2016/5780 E.  ,  2020/10085 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Rüşvet alma ve rüşvet verme HÜKÜM : Mahkumiyet, ceza...

bir şikayeti ile ilgili ameliyatını yaptığı sırada katılanın batında cerrahi mala unutulması ve daha sonra katılanın şikayetleri üzerine yeniden ameliyat olmasına sebebiyet vermesi şeklindeki eyleminin taksirle yaralama suçunu oluşturduğu, hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

9. Ceza Dairesi         2020/3991 E.  ,  2020/120 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Görevi kötüye kullanma Hüküm : TCK’nın 257/2, 62, 50/1-a,...

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin “Ceza davalarında ücret” başlıklı 13. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Ceza hükmü taşıyan özel yasa, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına hükmolunan davalarda tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez.” şeklindeki düzenleme nazara alındığında, vekalet ücretinin itiraz konusu para cezasının miktarı olan 206,00 Türk lirasından fazla olamayacağı gözetilmeden fazla vekalet ücretine hükmedilmesinde isabet görülmediği,

19. Ceza Dairesi         2018/7875 E.  ,  2018/13261 K. “İçtihat Metni” 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılık nedeniyle kabahatli araç tescil sahibi Amasya Defterdarlığı Milli Emlak...

Dosya kapsamına ve ikrar içeren savunmaya göre; sanığın, tanık…’nın işlettiği iş yerine giderek alışveriş yaptığı ve ücretini daha sonra vereceği beyan etmesi üzerine tanığın sanıktan cep telefonu numarasını istemesi üzerine, sanığın, aralarında husumet bulunan katılanın aranmasını sağlamak için katılana ait cep telefonu numarasını katılanın rızası ve bilgisi dışında tanığa vermesi şeklinde sanığın, sübutu kabul edilen eyleminin TCK’nın 136/1. madde ve fıkrasında düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğuna ilişkin yerel mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir.

12. Ceza Dairesi         2020/1541 E.  ,  2020/5242 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme Hüküm...

Yargıtay 19. Ceza Dairesinin bu kararıyla maske takmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanmasının önünü açıldı.”Maske takma yükümlülüğüne uymamak eyleminden dolayı kabahatli hakkında 1593 sayılı Kanun’un 282. maddesi gereği idari para cezası uygulanamayacağı ve idari yaptırım kararını verme yetkisinin mahalli mülki amire ait olması nedeniyle kolluk tarafından uygulanan idari yaptırım karar tutanağının ortadan kaldırılmasına, Somut olayda hazırlanan olay (kabahat) tutanağının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca işlem yapmak üzere yetkili makama gönderilmesine” Karar verilmesi gerekirken,Yargıtay 19. Ceza Dairesinin bu kararıyla maske takmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanmasının önünü açıldı.

19. Ceza Dairesi         2020/5700 E.  ,  2020/19580 K. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı … hakkında 900,00 Türk lirası idari...

sanığın, adliyede tek hakim olarak tüm mahkemelere müstemiren bakmakla görevli katılanın odasına girip duruşma gününü sorduktan sonra masanın üzerine içinde 1.000 TL para bulunan sarı zarf bıraktığı, katılanın ne olduğunu sorması üzerine “bir şey değil yemek falan yersiniz dediği” somut olayda 5237 sayılı TCK’nın 6352 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önceki 252/3. maddesinde rüşvetin bir kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması için kişiyle varılan anlaşma çerçevesinde bir yarar sağlaması olarak tanımlanmış olduğu da nazara alındığında, sanığın sözlerinin tarafı olduğu davaların lehine sonuçlanması amacına yönelik ve kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi yapmasını veya yapmamasını temin maksadıyla para teklifi boyutuna varmadığı, ancak sanığın söz ve davranışlarının kamu görevlisinin şeref ve saygınlığına saldırı niteliğinde olması sebebiyle kamu görevlisine hakaret suçunu oluşturacağı gözetilmeksizin, yazılı şekilde hüküm kurulması,

5. Ceza Dairesi         2013/9757 E.  ,  2015/12729 K. RÜŞVET VERMEYE TEŞEBBÜS KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET SUÇU HAKİMİN ODASINA İÇİ PARA DOLU ZARF BIRAKMAK CEZA MUHAKEMESİ KANUNU...

kambiyo senetlerinde yapılan sahteciliğin resmi belgede yapılmış sayılabilmesi için, ilgili kambiyo senedinin Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen bütün unsurlarını taşıması gerekir. Aksi takdirde yasal unsurları taşımayan bir kambiyo senedinde sahtecilik yapılması halinde fiil, özel belgede sahtecilik suçunu oluşturacaktır. Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 688/6 ve 689/4. (6102 sayılı TTK’nin 776, 777. md.) maddeleri uyarınca bonoda tanzim yerinin yazılı bulunması zorunludur, tanzim edildiği yer gösterilmeyen bir bono tanzim edenin ad ve soyadı yanında yazılı olan yerde tanzim edilmiş sayılır. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun bu kararında belirtildiği üzere, düzenleme (keşide) yerinin hiçbir duraksamaya yer vermeyecek ve başka yerleşim yerlerini çağrıştırmayacak biçimde açık, net ve herkes tarafından anlaşılabilir şekilde gösterilmesi gerekir. Dosya içerisinde bulunan yırtılmış bono parçaları bir araya getirilerek üzerinde heyetçe yapılan gözlemde suç konusu senette keşide yeri olarak hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek biçimde anlaşılabilir bir idari birim yerinin belirtilmediği, düzenleyenin ismi altında “… şeklinde gösterilen adresin de hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek biçimde anlaşılabilir bir idari birim adını ifade etmediği, bu nedenle belgenin bono vasfını taşımadığı anlaşılmakla; bononun özel belge niteliğinde olacağı ve sanığın eyleminin TCK’nin 208/1. maddesinde düzenlenen özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemeye teşebbüs suçunu oluşturacağı gözetilmeden, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemeye teşebbüs suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması,

11. Ceza Dairesi         2020/2208 E.  ,  2020/5756 K. MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizlemeye teşebbüs HÜKÜM :...

somut olayda, ‘Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin 8. maddesinde düzenlenen arama kararı ya da emri bulunmaksızın arama yapılmasını gerektiren suç üstü halinin veya diğer hallerin bulunmadığı, suça konu uyuşturucu maddelerden bir kısmının kaba üst aramasını aşacak şekilde yapılan uygulama neticesinde sanık …’nin cüzdanının içerisinde bulunduğu, Dairemizin 21.01.2016 tarihli bozma ilamında belirtildiği üzere, sanıklara isnat olunan suçun maddi konusu olan uyuşturucu maddelerin hukuka aykırı yöntemle elde edilmesi nedeniyle suçun maddi konusu bulunmadığı ve hükme esas alınamayacağı; buna bağlı olarak suçun unsuru oluşmadığından, sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde mahkûmiyet hükmü kurulması,

Ceza Genel Kurulu         2017/1045 E.  ,  2019/609 K. Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 20. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 144-221 Uyuşturucu madde ticareti...

Muhasebeci ve mali müşavirlerin, 5786 sayılı Kanun ile değişik 3568 sayılı Kanunun 2. maddesinde belirtilen görevleri arasında SGK prim borcu yatırmak olmadığı ayrıca,Türkiye Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin Mecburi Meslek Kararlarına ilişkin 26/01/1996 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1996/1 sayılı genelgesinin 1. maddesinde yer alan “meslek mensupları,müşteri adına üçüncü kişilere ödeme yapmak üzere her ne isim altında olursa olsun mali değerler alamazlar” şeklindeki hükmü nazara alınarak, serbest muhasebeci

5. Ceza Dairesi         2014/10377 E.  ,  2018/340 K.   MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Güveni kötüye kullanma HÜKÜM : Eylemin görevi kötüye kullanma...

olay tutanağına göre; “ben düğünü kapatmıyorum sıkıysa gelin kapatın ulan” şeklindeki sözünün görevi yaptırmamak için direnmeye yönelik olduğu, “lan” kelimesinin şikayetçilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, kaba söz ve hitap tarzı niteliğinde olduğu ve sinkaflı sözlerinin görevlilere değil balkonda bulunan ve şikayetçi olmayan şahıslara yönelik olduğu anlaşılmakla hakaret suçu unsurlarının oluşmadığının gözetilmemesi

(Kapatılan)13. Ceza Dairesi         2020/4210 E.  ,  2020/8659 K. MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Kamu malına zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, görevli memura hakaret...

Kambiyo senetlerinde yapılan sahteciliğin resmi belgede yapılmış sayılabilmesi için ilgili kambiyo senedinin Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen bütün unsurlarını taşıması gerekli olup; ayrıntıları Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu’nun 14.12.1992 tarih ve 1/5 ve Ceza Genel Kurulu’nun 24.03.1998 gün ve 51/106 sayılı kararlarında açıklandığı üzere; kambiyo senetlerinde bulunması zorunlu olan keşide yerinin bir duraksamaya meydan vermeyecek biçimde açık ve anlaşılır olması gerekmektedir. Dosya arasında bulunan suça konu 18.04.2008 tarihli çek fotokopisi üzerinde heyetimizce yapılan incelemede; keşide yeri bölümünde sadece tarih bilgisinin bulunması karşısında, adli emanetin 2013/6746 sırasına kayıtlı çek aslının duruşmaya getirtilerek, unsurlarının tam olup olmadığı, aldatıcı niteliğinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi ve keşide yerinin bulunmadığının tespiti durumunda da eylemin özel belgede sahtecilik suçunu oluşturacağının gözetilmemesi,

11. Ceza Dairesi         2019/7403 E.  ,  2019/9327 K.   MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Resmi belgede sahtecilik HÜKÜM : Mahkumiyet 1-Sanık hakkında yetkisi olmadığı...

Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; sanığın eyleminin silahlı terör örgütünün propagandasını yapma suçunu oluşturup oluşturmadığının belirlenmesine ilişkindir. İncelenen dosya kapsamından, Artvin Valiliğinin 26.04.2012 tarihli kararı ile “1 Mayıs Emek Bayramı” münasebetiyle çeşitli sendikalara ve sivil toplum kuruluşlarına açık hava toplantısı yapmaları için olur verildiği, 01.05.2012 tarihinde saat 09:30’dan itibaren yaklaşık 350 kişi ile başlayan yürüyüş esnasında “’Maden değil Artvin’i istiyoruz’ ‘Parasız eğitim, sınavsız üniversite istiyoruz’ ‘Korkmuyoruz başkaldırıyoruz, Artvin’de maden istemiyoruz’, ‘İşçi gençlik el ele tam bağımsız Türkiye’, ‘Eşitlik özgürlük barış için 1 Mayıs mitinginde buluşalım’, ‘Susma, durma korkma üniversite gücünü AKP’ye gücünü göster’ AÇÜ öğrenci kollektifleri imzalı, ‘Yaşasın 1 Mayıs. geleceğe dokunma’, ‘Maden çıkmasın Artvin’in yeşili solmasın’, ‘Susma haykır madene hayır’, ‘Eğitim ticaretine hayır, sınıf mücadelesinde hayatını kaybeden can dostlar sizi unutmadık unutturmayacağız’ ibareli döviz ve pankartlar açıldığı, Taksimde hayatını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve yapılan konuşmalardan sonra ‘Artvin yeşildir yeşil kalacak, gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek’, ‘Zam, zulüm işkence işte AKP’, ‘AKP halka hesap verecek’, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’, ‘Çocuklar aç, babalar işsiz, işte sizin adaletiniz’, ‘Polis dışarı üniversiteler bizimdir, Metin Lokumcu ölümsüzdür’, ‘Halkız haklıyız kazanacağız, yaşasın iş emek özgürlük mücadelemiz, kahrolsun Amerikan emperyalizmi’, ‘Artvin faşizme mezar olacak’” ve “Mahir, Hüseyin, Ulaş kurtuluşa kadar savaş’” şeklinde sloganların atıldığı, toplantının saat 15.00 sıralarında olaysız şekilde sona erdiği, 16.05.2012 tarihli fotoğraf çözüm tutanağına göre; sanık …’ın “Susma durma korkma-Üniversite gücünü AKP’ye göster” öğrenci kolektifleri imzalı pankartın arkasında “Öğrenci Kollektifleri” flamasını taşırken sloganlara eşlik ettiği,

Ceza Genel Kurulu         2017/943 E.  ,  2020/311 K. Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 16. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza (TMK 10. maddesi ile görevli) Silahlı...

29.05.1957 tarih ve 4-16 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında belirtildiği üzere, tazminat talebinin dayanağı olan ceza dosyasında beraat eden davacı lehine hükmolunması gereken maktu vekalet ücretinin yargılama giderleri kapsamında olduğu ve asıl davadan bağımsız olarak dava konusu yapılamayacağı, serbest meslek makbuzunda yer alan vekalet ücretinin ise davacı ile avukatı arasındaki hukuki ilişkiye dayandığı, yine davacının rütbe – terfi maaş farklarının da dairemizce gidilen görüş değişikliğine göre, koruma tedbirleri nedeniyle tazminat davasında zarar kapsamında değerlendirilemeyeceği dikkate alınarak, maddi tazminat talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi,

12. Ceza Dairesi         2020/339 E.  ,  2020/3112 K. Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi Dava : Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat Hüküm : Rütbe maaş farkı olan...

Caminin şadırvanında bulunan musluk başlarının çalınması şeklinde gerçekleşen eylemde, dosya kapsamından anlaşılamaması nedeniyle mahallinde keşif yapılarak şadırvanın bulunduğu yerin etrafı çevrili eklenti niteliğinde bir yer olup olmadığı tespit edilerek eklenti olduğunun tespiti halinde sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 142/2-h maddesinde düzenlenen suçu, eklenti olmadığının ve şadırvanın açıkta bulunmasının tespiti halinde ise aynı Kanun’un 141/1 maddesine uyan suçu oluşturacağı gözetilmeden eksik kovuşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

2. Ceza Dairesi         2020/1238 E.  ,  2020/8162 K. MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Hırsızlık HÜKÜM : Mahkumiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Caminin şadırvanında...

Suça sürüklenen çocuğun kontak anahtarı üzerinde bulunan park halindeki motosikleti çalarak eylemini gerçekleştirdiği olayda, tanık …’nın motosikleti tam olarak park ettiği yer gerekirse keşif yapılarak veya kroki marifeti ile açıklattırılarak, motosikletin kontak anahtarı üzerinde iken sokak veya cadde üzerinde park halinde iken çalındığının anlaşılması halinde eylemin uzlaşmaya tabi olan TCK’nun 141/1. maddesinde tanımlı suçu oluşturacağı; şayet motosikletin bina eklentisi niteliğinde bulunan bir alanda park halinde olduğunun anlaşılması halinde ise, suça sürüklenen çocuğun eyleminin TCK’nun 142/2-h bendinde tanımlı suçu oluşturacağı gözetilmeksizin, eksik kovuşturma ile aynı Kanun’un 142/1-e maddesinden hüküm kurulması,

(Kapatılan)17. Ceza Dairesi         2020/12072 E.  ,  2020/7258 K. MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Hırsızlık HÜKÜM : Mahkumiyet Yerel mahkemece suça sürüklenen çocuk hakkında...

Dosya kapsamında bulunan 19/03/2015 tarihli olay yeri inceleme ile olay yeri basit krokisinin incelenmesinden, suça konu elektrikli bisikletin, mağdurun etrafı duvar ile çevrili ikametinin bahçesinden çalındığının anlaşılması karşısında, suça sürüklenen çocuğun eyleminin TCK’nun 142/2-h bendinde tanımlı suçu oluşturacağı gözetilmeksizin, TCK’nun 142/1-e bendinden hüküm kurularak eksik ceza tayini,

(Kapatılan)17. Ceza Dairesi         2020/13738 E.  ,  2020/7260 K.   MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme HÜKÜM :...

Mağdurun zararını karşılamaya hazır olduğunu söylemesi üzerine, mahkemece kendisine süre verildiği ancak sanığın abisi Yaşar ‘un 13.12.2011 havale tarihli dilekçesinde, “mağdurun, zararının sigorta tarafından karşılandığı bu nedenle tekrar alamayacağını beyan ettiğinin” iddia edilmesi karşısında; öncelikle katılan şirketin suç nedeniyle oluşan zararının sigorta tarafından karşılanıp karşılanmadığı sorularak, karşılandığının tespiti halinde ise; suçtan haksız menfaat elde ettiği konusunda kuşku bulunmayan sanığın özür dilemek suretiyle pişmanlığını dile getirerek, zararı gidermek istediğini söylemesi nedeniyle hakkında 5237 sayılı TCK’nın 168. maddesinin uygulanabilmesi için, hırsızlık suçunun mağduru olmayan sigorta şirketinin zararını karşılamasının zorunlu olmadığı

2. Ceza Dairesi         2012/25472 E.  ,  2013/15402 K.   Tebliğname No : 2 – 2012/218405 MAHKEMESİ : İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 08/03/2012...

Somut olayda, sanığın, katılanın eşi ile yaşadığı konutuna, katılanın eşinin rıza göstermesi üzerine girdiği, katılanın durumdan haberdar olmadığı ve evine anahtarla girmek istediği sırasında kapının içeriden zincirlenmiş ve sanığı evinde bulduğu, sanığın eve cam balkon ölçüsü almak için girdiğine ilişkin savunmasının suç saatinin gece sayılan zaman dilimi içinde olması nedeniyle hayatın olağan akışına aykırı olduğu bu halde, katılanın eşinin rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olmadığı, konut dokunulmazlığını ihlal suçunun unsurlarının oluştuğu gözetilmeden sanığın beraatine karar verilmesi” isabetsizliğinden bozulmasına

Ceza Genel Kurulu         2018/578 E.  ,  2020/363 K. Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 18. Ceza Dairesi Mahkemesi :Asliye Ceza Sayısı : 1900-469 Konut dokunulmazlığı ihlali...

KARŞI OY Sanık hiçbir şekilde savunmasını ve suçsuzluğunu ispatlamak zorunda değildir, Devlet sanığın suçluluğunu ispatlayacaktır. Mağdurenin herhangi bir delille desteklenmeyen soyut beyanı tek başına sanığın mahkumiyetine esas alınması mümkün değildir. Bu nedenlerle, eylemin mağdurenin rızası rızası dışında gerçekleştiğinin ispatlanamamasından dolayı, sanığın aşamalarda mağdurenin yaşını 19 olarak kendisine söylediğini de gözeterek hata hükümlerinin değerlendirilmesi ve sonuca göre sanığın beraatine veya TCK’nın 104. maddesi uyarınca reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken,

14. Ceza Dairesi         2019/7299 E.  ,  2020/1587 K. MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma HÜKÜM : Sanığın atılı...

Ankara 22. İcra Müdürlüğünün 2009/1058 Esas sayılı dosyasına, 01/04/2009 tarihli vekaletname ile vekil tayin edilmesine rağmen işbu icra dosyasına vekaletname sunmadığı ve katılan lehine yapılacak itiraz ve diğer hukuki işlemleri yerine getirmeyerek görevini ihmal ettiği şeklinde kabul edilen eyleminin TCK’nın 257/2. maddesindeki ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, aynı Kanunun 257/1. maddesindeki icrai davranışla görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılmasına karar verilmek suretiyle fazla ceza tayini,

9. Ceza Dairesi         2020/2598 E.  ,  2020/757 K. Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi Suç : İcrai davranışla görevi kötüye kullanmak Hüküm : Mahkumiyet Mahalli mahkemece...

İcra dosyalarından haricen tahsilatların yapılıp yapılmadığı hususunda dosya borçlularının dinlenilmemesi ve yine ihtiyati haciz işlemi yapmak amacıyla icra dairelerine yatırılan 13.467,50 TL’lik teminatın 7.417,50 TL’sini avukat olan sanık tarafından reddiyat makbuzu karşılığında çekildiği ancak müştekiye iade edilmeyerek uhdesinde tuttuğu iddialarıyla birlikte sanığın eyleminin zimmet suçunu oluşturup oluşturmayacağı konusunda değerlendirme yapılması gerekirken eksik araştırma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,

9. Ceza Dairesi         2020/4391 E.  ,  2020/794 K. Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Görevi kötüye kullanmak Hüküm : TCK’nın 257/2, 62 ve 52/2....

mağdurun beraberlikleri döneminde kendisine gönderdiği dosyada mevcut üzerinde sütyen ya da atlep olup, yalnızca göğüs hizasına kadar görüntülenen poz vermiş şekilde çektirdiği fiziksel mahremiyetine ilişkin fotoğraflarını, mağdurun adını ve soyadını taşıyan sahte facebook hesabı üzerinden, onun rızasına aykırı şekilde yayımlaması biçiminde subut bulan eyleminin, TCK’nın 226. maddesinde tanımlanan müstehcenlik ve iddianamede yazılı TCK’nın 135. maddesindeki kişisel verilerin kaydedilmesi suçları kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, sanığın eyleminin TCK’nın 134/2. madde ve fıkrasındaki görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğuna dair yerel mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

12. Ceza Dairesi         2019/1005 E.  ,  2020/3902 K.   Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini...

oluşa ve dosya kapsamına göre; müşteki ile sanığın arkadaşlık yaptıkları sırada müştekinin kendisine ait çıplak fotoğrafları cep telefonu üzerinden sanığa göndermesi, daha sonra tarafların ayrılmaları sonrasında bu kez sanığın, müştekiye ait söz konusu fotoğrafların çıktısını almak suretiyle, müştekinin babasına posta yoluyla göndermesi şeklinde sübutu kabul edilen eyleminin, TCK’nın 134/2. maddesinde düzenlenen görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğu ve bu suçtan mahkumiyete karar verilmesi gerektiği gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek kişisel verilerin kaydedilmesi suçundan mahkumiyete hükmedilmesi,

18. Ceza Dairesi         2019/11887 E.  ,  2020/8388 K. MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Kişisel verilerin kaydedilmesi, müstehcenlik HÜKÜMLER : Mahkumiyet KARAR Yerel Mahkemece verilen hükümler...

Sanık … hakkında reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün temyiz incelemesine gelince; Sanığın, mağdureye oral seks yaptırması eyleminin cinsel ilişki niteliği taşımaması nedeniyle olayda 5237 sayılı TCK’nın 104. maddesinde düzenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun kanuni unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilerek beraati gerekirken, yazılı şekilde mahkûmiyet kararı verilmesi,

14. Ceza Dairesi         2015/1067 E.  ,  2018/5323 K. MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı (sanıklar),...

Dosya kapsamında bulunan 19/03/2015 tarihli olay yeri inceleme ile olay yeri basit krokisinin incelenmesinden, suça konu elektrikli bisikletin, mağdurun etrafı duvar ile çevrili ikametinin bahçesinden çalındığının anlaşılması karşısında, suça sürüklenen çocuğun eyleminin TCK’nun 142/2-h Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında bendinde tanımlı suçu oluşturacağı gözetilmeksizin, TCK’nun 142/1-e Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında bendinden hüküm kurularak eksik ceza tayini,

Karar İçeriği (Kapatılan)17. Ceza Dairesi         2020/13738 E.  ,  2020/7260 K. MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme HÜKÜM...

hakkı olan Maliye Bakanlığına ihbarda bulunacağından bahisle katılanı, kendisine yeni iş imkanı sağlayacak sermaye olarak kullanacağı bir miktar para vermeye, dolayısıyla yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya zorlamaktan ibaret eylemin, TCK’nın 107/1. maddesinde tanımlanan şantaj suçunu oluşturacağı gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçelerle beraat kararı verilmesi,

4. Ceza Dairesi         2013/23615 E.  ,  2015/36870 K. Tebliğname No : 4 – 2011/265465 MAHKEMESİ : Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 25/05/2011...

Sanığın, elinde mağdure ile zorla girmiş olduğu cinsel ilişkiye ait görüntülerin olduğunu ve şikayet etmesi veya kendisi ile görüşmemesi halinde bu görüntüleri yayacağından bahisle mağdureyi tehdit etmesi eyleminin şantaj suçunu oluşturacağı gözetilmeden yazılı şekilde tehdit suçundan hüküm kurulması,

14. Ceza Dairesi         2015/8135 E.  ,  2016/55 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Şantaj, nitelikli cinsel saldırı HÜKÜM : Tehdit ve...

Somut olayda; sanık Hikmet’in, müştekiye Y.. h.. ve J..h.. olarak tanıttığı sanıklar Ahmet ve Mesutla birlikte müştekiye okuyup üfleyip muska yazarak arazisinden hazineyi çıkarmak ve arazisindeki tarihi eserlerle ilgili büyü yapacaklarını söyleyerek 25.000 ABD doları, 17.000 TL, 2.050 TL değerinde iki adet cep telefonu ve 930 gr altınını aldıkları iddia ve kabul olunması karşısında, eylemin temas ettiği, 5237 sayılı TCK’nın 158/1-a maddesinde düzenlenen “Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle” nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri takdir ve tartışmanın üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken duruşmaya devamla yazılı şekilde, hüküm kurulması,

15. Ceza Dairesi         2012/11484 E.  ,  2014/4404 K. Tebliğname No : 11 – 2010/57682 MAHKEMESİ : Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 24/06/2009 NUMARASI...

Adıyaman Barosuna kayıtlı avukat olarak görev yapan sanığın İstanbul 9. Ağır Ceza (Kapatılan) Mahkemesinin 2006/65 Esas sayılı dava dosyasında 09/02/2006 tarihinde vekaletname ile katılanın vekilliğini üstlendiği, 15/06/2006 tarihinde yapılan ilk duruşmaya katılarak tahliye talep ettiği ve 28/09/2006 tarihli ikinci duruşmada da sanığın savunmasına katıldığını beyan ederek savunmada bulunduğu, 10/04/2007 duruşmaya mazeret bildirmeksizin katılmadığı………..

5. Ceza Dairesi         2013/952 E.  ,  2014/4458 K.   “İçtihat Metni” Tebliğname No : 5 – 2012/190172 MAHKEMESİ : İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi TARİHİ...

Suç tarihinde 155 ihbar hattını arayarak, 34……. plaka sayılı araçta bulunan kişilerin Taksim civarındaki polis merkezini patlatacak güce sahip olduklarını duyduğu şeklinde isnatta bulunan sanığın hukuka aykırı fiil isnat ettiği kişi veya kişilerin belirlenebilir olması nedeniyle eyleminin TCK’nın 267. maddesinde düzenlenen iftira suçunu oluşturacağı, hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, suç vasfında hataya düşülerek yazılı şekilde suç uydurma suçundan hüküm kurulması,

9. Ceza Dairesi         2013/17589 E.  ,  2014/780 K. “İçtihat Metni” Tebliğname No : 9 – 2013/58510 Mahkemesi : İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi Tarihi :...

suça sürüklenen çocuğun mağdurun daha önce facebookta yayımladığı resmini alıp fotoshop yöntemiyle değiştirip mağdurun bir erkekle öpüştüğü şekilde değiştirip facebookta yayımladığı şekilde sübutu kabul edilen eylemi nedeniyle mağdurun söz konusu resmi daha önce facebookta yayımlamış olması ve özel hayata ilişkinde bulunmaması nedeniyle kişisel veri niteliğinde olduğu ve verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu kapsamında kaldığı, ayrıca fotoshop yöntemiyle değiştirilip mağdurun bir erkekle öpüştüğü izlenimin verilmesi mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici nitelikte bulunması nedeniyle hakaret suçu kapsamında kaldığı, bir fiili ile birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan suça sürüklenen çocuğun, TCK’nın 44. maddesi gereğince, daha ağır cezayı gerektiren TCK’nın 136/1 maddesinde düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan cezalandırılması, hakaret suçundan ise hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmesi gerekirken, delillerin takdirinde hataya düşülerek dosya kapsamıyla uygun olmayan gerekçelere dayalı olarak, suça sürüklenen çocuk hakkında, TCK’nın 134/2. maddesindeki özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan mahkumiyet hükmü kurulması,

12. Ceza Dairesi         2016/10995 E.  ,  2017/7760 K. Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Özel hayatın gizliliğini ihlal, Hakaret Hüküm : TCK’nın 134/2, 31/3, 62;...

Katılan beyanı, sanık savunmaları, tanık anlatımları ve tüm dosya içeriğine göre, sanığın, değişik tarihlerde katılana cinsel amaçla … göndermesi, mail atması, onu takip ederek ‘Dünyanın en güzel kadını, sana sırılsıklam aşığım, seni görmek istiyorum.’ demesi ve facebook profilinde yer alan paylaşımların altına ‘Beğendim, hoşuma gitti.’ gibi mesajlar yazması şeklindeki eylemlerinin, bir bütün halinde zincirleme biçimde cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde cinsel taciz ve kişilerin huzun ve sükununu bozmak suçlarından ayrı ayrı hüküm kurulması

14. Ceza Dairesi         2015/9302 E.  ,  2019/8740 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi SUÇ : Cinsel taciz, kişilerin huzur ve sükununu bozma HÜKÜM :...

Hakimin yetkili olmadığı ve keşif günü gelmemiş dosyalarda keşif kararı vererek keşif ücretlerini almaya çalışması, manevi unsur yokluğu nedeniyle oluşmayan görevi kötüye kullanma suçuyla ilgili olarak, temyiz itirazlarının reddiyle beraat hükmünün onanmasına karar verilmelidir.

Ceza Genel Kurulu         2010/4.MD-61 E.  ,  2020/117 K. “İçtihat Metni” Tebliğname : 2009/159022 Mahkemesi      : YARGITAY 4. Ceza Dairesi Günü          : 10.12.2009 Sayısı          : 34-42 Sanık M.Ü..’ın, görevde yetkiyi...

mübaşir olarak görev yapan, duruşma çıkışı ”23/02/2010, 10.20 beni bekle” şeklindeki el notunu mağdura verip ”tanıdığı emekli hakim ve başkaları olduğunu, yardımcı olacağını, ancak uzman görüşü için gerekli” demek suretiyle mağdurdan önce 250 TL daha sonra da 100 TL alan ve nüfuz sahibi olmadığı anlaşılan sanığın eyleminin TCK’nın 255. maddesinde 6352 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik sonrasında dolandırıcılık suçunu oluşturacağı 

5. Ceza Dairesi         2019/4324 E.  ,  2020/7191 K. MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama HÜKÜM : Mahkumiyet...

sanığın kendisini emlakçı … olarak tanıtması ve aile efradına altın aldığını söyleyip beğenirse kalan parayı vereceği hilesi ile menfaat temin etmiş olması karşısında sanığın eyleminin TCK 157/1.maddesinde düzenlenen basit dolandırıcılık suçunu oluşturacağı  gözardı edilip vasıfta hataya düşülerek uygulama yeri bulunmayan güveni kötüye kullanma suçundan hüküm kurulması,

15. Ceza Dairesi         2018/8178 E.  ,  2020/3189 K. MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Güveni kötüye kullanma ( değişen suç vasfı ile dolandırıcılık) HÜKÜM...

Dosya kapsamı ve kanun yararına bozma istemi incelenerek birlikte değerlendirildiğinde, şüpheliler …, … ve … haklarında hakaret ve tehdit suçlarından şikayet üzerine yürütülen soruşturmada, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından her ne kadar şüpheliler hakkında kamu davası açmaya yeterli delil elde edilemediğinden kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş ise de, iddia konusu mesajların gönderildiği müştekiye ait facebook ve twiter paylaşım sitesi hesapları ve gönderilen mesaj içerikleri gerekirse bilirkişi aracılığı ile incelettirilerek ve müştekinin şikayet dilekçesinde bildirdiği tanıklar dinlenerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiği halde müşteki ve şüphelilerin dinlenmesi dışında etkili bir soruşturma işlemi yapılmadan verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yapılan itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi

4. Ceza Dairesi 2017/10374 E. , 2017/13436 K. “İçtihat Metni” Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret ve tehdit suçlarından şüpheli … ve...

Müstehcen görüntülerin yayınlanması, Sanığın, çocukların kullanıldığı müstehcen içerikli görüntüleri twiter adlı sosyal paylaşım sitesinden farklı tarihlerde paylaştığının anlaşılması karşısında, eyleminin TCK’nın 226/5. ve 43. maddeleri uyduğu gözetilmeyerek eksik ceza tayin edilmiş ise de aleyhe temyiz olmadığından bozma yapılamayacağı,

18. Ceza Dairesi         2016/18909 E.  ,  2018/16597 K. MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Müstehcenlik HÜKÜM : Mahkumiyet KARAR Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz...

sanıkların katılana yönelttiği “siz kimsiniz ki bize ceza yazıyorsunuz, bize ceza yazamazsınız lan” şeklindeki sözlerin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı

18. Ceza Dairesi         2019/8980 E.  ,  2020/3995 K. MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Hakaret, görevi yaptırmamak için direnme HÜKÜMLER : Mahkumiyet KARAR Yerel Mahkemece...

CMK’nın 217. maddesinin 1. fıkrasındaki “Hakim kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere dayandırabilir” hükmü karşısında, belirtilen iletişimin tespitine dair tutanaklar ile diğer tutanakların duruşmada sanığın yüzüne karşı okunduğu ancak sanığın iletişimin tespit tutanaklarındaki konuşmaların kendisine ait olmadığını belirtmesi karşısında sanıktan ses örneklerinin alınması ve ses kayıtlarının sanığa ait olup olmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi’ne veya uzman bir kurum ya da kuruluşa ses analizi yaptırılarak rapor alınması, tüm deliller birlikte değerlendirilerek, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik araştırmaya dayalı olarak hüküm kurulması,

20. Ceza Dairesi         2018/3386 E.  ,  2019/6177 K. Mahkeme : ANKARA 6. Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma Hüküm : Mahkûmiyet Dosya...

tanık …’nin üzerinde arama yapılabilmesi için CMK’nın 119. maddesi uyarınca hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı arama emri alınması gerektiğinden, öncelikle bu aramaya ilişkin CMK’nın 116, 117 ve 119. maddelerine uygun şekilde adli arama kararı ya da yazılı arama emri bulunup bulunmadığı araştırılıp, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

20. Ceza Dairesi         2019/1348 E.  ,  2020/439 K. Mahkeme : KONYA 4. Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma Hükümler : 1-Beraat: sanık...

Sanığın suça konu otomobilini çalarak bir kısım eklentilerine zarar verme eyleminin, hırsızlık suçunun konusu ile mala zarar verme suçunun konusunun ve korunan hukuki yararın aynı olması nedeniyle, ayrıca mala zarar verme suçunu oluşturmayacağı gözetilmeden, bu suçtan da yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi

13. Ceza Dairesi         2019/11815 E.  ,  2020/2724 K. MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Hırsızlık, mala zarar verme HÜKÜMLER : Mahkumiyet Mahalli mahkemece verilen...

Benzodiazepin (BZO) etken maddesinin yeşil reçete ile kullanımına müsaade edilen ilaçlar kapsamında olduğu, 5237 sayılı TCK’nın 188. maddesinin 1. fıkrası ile 6. fıkrasında öngörülen suçlar saklı kalmak üzere, bu maddenin “kullanmak amacı ile bulundurulmasının” suç oluşturmayacağı

10. Ceza Dairesi         2019/4761 E.  ,  2020/1390 K. İNCELENEN KARARLA İLGİLİ BİLGİLER Mahkeme : …2. Çocuk Mahkemesi Suç : Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma...

İnternet üzerinden “sana aşığım, gece gündüz seni düşünüyorum, sen benim çocuklarımın annesi olman lazım” şeklinde mesaj atmak suretiyle rahatsız ettiği şeklinde iddia ve kabul olunan olayda, eylemin, TCK’nın 105/1. maddesinde düzenlenen insel taciz suçunu oluşturur

4. Ceza Dairesi         2020/407 E.  ,  2020/3102 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Çocuk MahkemesiSUÇLAR : Tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozmaHÜKÜMLER : Mahkumiyet Bozma üzerine,...

Akıl hastalığı nedeniyle kusur yeteneği bulunmadığı saptanan sanığa yükletilen suçlara ilişkin tüm kanıtlar gösterilip tartışıldıktan sonra, suçların kanıtlanması halinde, TCK’nin 32/1 ve 57. maddeleri uyarınca güvenlik tedbirlerine hükmolunması, kanıt bulunmaması halinde ise beraat kararı verilmesi gerektik

4. Ceza Dairesi         2016/5150 E.  ,  2020/4368 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇLAR : Tehdit, cinsel taciz, konut dokunulmazlığını ihlal, kişilerin huzur ve sükununu...

Sanığın tapu müdürlüğünün maddi varlığı olan tapu suretini göstermek suretiyle menfaat temin ettiğinin anlaşılması karşısında sanığın eyleminin TCK’nın kamu kurum ve kuruluşların araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturduğu.

15. Ceza Dairesi         2019/15773 E.  ,  2020/997 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza MahkemesiSUÇ : DolandırıcılıkHÜKÜM : TCK’nın 157/1, 52/2, 52/4, 53, 58/6, 63...

Sanığın, ilgi duyduğu katılanın istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen, ısrarla evlenme teklif etmesi, aşık olduğunu ve sevdiğini söylemesi, bunu da elektronik posta yoluyla icra etmesi karşısında, eylemlerinin TCK’nın 105/1-2 ve 43. maddelerinde tanımlanan zincirleme cinsel taciz suçunu oluşturur.

18. Ceza Dairesi         2015/16840 E.  ,  2016/2996 K.“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Ceza MahkemesiSUÇ : Kişilerin huzur ve sükununu bozmaHÜKÜM : MahkumiyetKARARYerel Mahkemece verilen hüküm...

Scroll to top