Cumhuriyet Savcısı tarafından da verilmiş bir yazılı arama izni ya da Cumhuriyet Savcısına ulaşılamaması nedeniyle kolluk amirince verilmiş yazılı arama emri de bulunmaması karşısında, hukuka aykırı arama sonucu ele geçen eşyanın yasak delil niteliğindedir…

7. Ceza Dairesi         2016/6376 E.  ,  2020/2648 K.

  • “İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : 5607 sayılı Kanuna muhalefet
HÜKÜM : Hükümlülük, erteleme, müsadere

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Olay tutanağına göre; işyeri önünde elinde koli ile bekleyen sanığın durumundan şüphelenilerek kolide ne olduğu sorulduğunda sanığın haplar olduğunu beyan ettiği, sanığın rızası ile açılan koliden 2.248 adet cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildiği belirtilmiş ise de; sanığın aşamalarda alınan savunmalarında kolide ne olduğunu açıncaya kadar bilmediğini,kimseye böyle bir sipariş vermediğini ve koliyi açtığı sırada görevlilerce müdahale edildiğini beyan ettiği, kargodan geldiği belirtilen koli üzerinde sanığın alıcı olduğuna dair bir tespitte bulunulmadığı, ayrıca sanığa ait kolide arama yapılmasına dayanak teşkil eden mahkemece verilmiş usulüne uygun bir arama kararı olmadığı gibi gecikmesinde sakınca olduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Savcısı tarafından da verilmiş bir yazılı arama izni ya da Cumhuriyet Savcısına ulaşılamaması nedeniyle kolluk amirince verilmiş yazılı arama emri de bulunmaması karşısında, hukuka aykırı arama sonucu ele geçen eşyanın yasak delil niteliğinde olduğu, Anayasa’nın 38/2., 5271 sayılı CMK’nun 206/2-a, 217/2, 230/1. madde ve fıkralarına göre, hukuka aykırı surette elde edilen delillere dayanılarak mahkumiyet hükmü kurulamayacağı gözetilerek sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,
Kabule göre de;
Dosyada bulunan adli sicil kaydına göre sabıkası olmayan sanık hakkında sanık müdafiinin lehe hükümlerin uygulanması talebinde bulunduğu nazara alınarak, sanık hakkında tayin edilen kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK’nun 50. maddesinde düzenlenen seçenek yaptırımlara çevrilip çevrilmeyeceğinin karar yerinde tartışılmaması,
Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 20/02/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: