davacı-karşı davalı kadının da eşine ” zürriyetsiz, çocuğun olmuyor, erkekmisin, sokaktan sperm mi toplayayım” şeklinde hakaretler ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Gerçekleşen olaylar karşısında davalı-karşı davacı koca da dava açmakta haklı olup Türk Medeni Kanununun 166/2. maddesi koşulları kocanın davası yönünden gerçekleşmiştir.

2. Hukuk Dairesi         2014/754 E.  ,  2014/2657 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Sakarya l. Aile Mahkemesi
TARİHİ :18.04.2013
NUMARASI :Esas no:2012/462 Karar no:2013/287

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-davacı (koca) tarafından her iki dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda; davalı-karşı davacı kocanın mahkemece belirlenen kusurlarına karşılık, davacı-karşı davalı kadının da eşine ” zürriyetsiz, çocuğun olmuyor, erkekmisin, sokaktan sperm mi toplayayım” şeklinde hakaretler ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Gerçekleşen olaylar karşısında davalı-karşı davacı koca da dava açmakta haklı olup Türk Medeni Kanununun 166/2. maddesi koşulları kocanın davası yönünden gerçekleşmiştir. O halde, davalı-karşı davacı kocanın boşanma davasının da kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde reddi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamına göre davacı-karşı davalı kadının boşanma davası ve fer’ileri yönünden mahkemece yeniden hüküm kurulması zorunlu hale geldiğinden kocanın bu yönlere ilişkin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 13.02.2014 (Per.)

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: