Davacı tarafından verilen temyiz dilekçesi münasebetsiz evrak niteliğindedir.

11. Hukuk Dairesi         2015/13139 E.  ,  2017/5820 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki davadan dolayı … Sulh Hukuk Mahkemesi’nce verilen 21/10/2011 gün ve 2011/185-2011/849 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
Davacı tarafından verilen 15.10.2015 tarihli temyiz dilekçesinin 6100 sayılı HMK’nın 32. maddesi uyarınca münasebetsiz evrak niteliğinde bulunduğu gerekçesiyle dilekçe suretinin davacıya iadesi ile tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde usulünce düzenlenmiş yeni bir temyiz dilekçesi hazırlayıp karşı tarafa tebliği için gerekli posta masrafını yatırması aksi takdirde temyiz isteğinden vazgeçmiş sayılacağı meşruhatını havi tebligat çıkartılmasına ilişkin 28.02.2017 tarihli Dairemiz kararının 04.04.2017 tarihinde davacıya tebliğ edilmesine rağmen yasal 15 günlük süre içerisinde yeni bir temyiz dilekçesi ile posta giderlerinin yatırılmadığı anlaşılmakla davacının temyiz isteminden vazgeçmiş sayılmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Davacının temyiz isteminden vazgeçmesi nedeniyle temyiz isteminin REDDİNE, 27.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: