Davacının kendisini vekille temsil ettirdiği sabit olup, avukatın azledildiğine dair dosyada bilgi ve belge bulunmadığı için tebligatın da mutlak suretle vekile tebliği gerektiğinden, tebligatın davacı asile tebliği geçersizdir.

13. Hukuk Dairesi         2014/16579 E.  ,  2015/6823 K.

“İçtihat Metni”

… vekili avukat . . . ile 1-… vekili avukat …, 2-… vekili avukat … aralarındaki dava hakkında Ermenek Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 29.1.2013 gün ve 1017-28 sayılı hükmün davacı ile davalı … avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşuldu.

KARAR
Dosyanın incelenmesinde, davacının kendisini vekille temsil ettirmesine, vekaletnamenin dosyaya 25.01.2013 tarihinde sunulmasına karşın gerekçeli kararın ve davalının temyiz dilekçesinin davacı asile tebliğ edilmiş olduğu anlaşılmıştır. Oysa, davacının kendisini vekille temsil ettirdiği sabit olup, avukatın azledildiğine dair dosyada bilgi ve belge bulunmadığı için tebligatın da mutlak suretle vekile tebliği gerektiğinden, tebligatın davacı asile tebliği geçersizdir. Bu itibarla, gerekçeli kararın ve davalının temyiz dilekçesinin vekile tebliğ edildiğine dair herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı gözetilerek, gerekçeli karar ve davalının temyiz dilekçesi vekiline tebliğ edilmiş ise buna dair belgenin temin edilerek, tebliğ edilmemiş ise Tebligat Yasası hükümlerine uygun olarak tebliğ edildikten ve cevap süresi beklenildikten sonra iadesi için dosyanın mahalline geri çevrilmesine karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle gereği gibi işlem yapılması için dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 5.3.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: