Dolandırıcılık suçunda yetki, dolandırıcılık suçunun, iradesi fesada uğratılan kişinin yatırmış olduğu paranın fail tarafından çekildiği anda tamamlanacak olması nedeniyle suç yerinin de menfaatin temin edileceği yer olacağından hareketle….” şeklinde belirtildiği üzere, soruşturma konusu olayda, müştekinin instagram hesabı üzerinden “TRT payını almayan kalmasın” isimli reklama tıklayarak açılan formu doldurması sonucu hesabından 1.500,00 Türk lirası tutarındaki paranın Eyüp White Hill AVM Eyüp/İstanbul adresinde bulunan ATM’den çekildiğinin tespit edilmesi karşısında, haksız menfaatin temin edildiği yerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yargı çevresinde kaldığı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

15. Ceza Dairesi         2020/9945 E.  ,  2021/2026 K.

“İçtihat Metni”

Nitelikli dolandırıcılık suçundan meçhul şüpheli hakkında yapılan soruşturma esnasında, suç yeri itibarıyla dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının 09/03/2020 tarihli ve 2020/1434 soruşturma, 2020/126 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından dosyanın Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 17/04/2020 tarihli ve 2020/53538 soruşturma, 2020/8842 sayılı yetkisizlik kararı üzerine, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili savcılık olarak belirlenmesine dair mercii Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 07/05/2020 tarihli ve 2020/513 değişik iş sayılı kararı aleyhine, Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 16/09/2020 gün ve 94660652-105-10-10326-2020-Kyb sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak soruşturma dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 02/10/2020 gün ve 2020/84171 sayılı tebliğnamesiyle Dairemize gönderilmekle okundu.
Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;
Benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 04/11/2019 tarihli ve 2019/6236 esas, 2019/10639 karar sayılı ilâmında “….Dairemizin 06.04.2015 tarih ve 2015/4473-23011 sayılı ilâmı ve daha birçok kararında da belirtildiği üzere, dolandırıcılık suçunun, iradesi fesada uğratılan kişinin yatırmış olduğu paranın fail tarafından çekildiği anda tamamlanacak olması nedeniyle suç yerinin de menfaatin temin edileceği yer olacağından hareketle….” şeklinde belirtildiği üzere, soruşturma konusu olayda, müştekinin instagram hesabı üzerinden “TRT payını almayan kalmasın” isimli reklama tıklayarak açılan formu doldurması sonucu hesabından 1.500,00 Türk lirası tutarındaki paranın Eyüp White Hill AVM Eyüp/İstanbul adresinde bulunan ATM’den çekildiğinin tespit edilmesi karşısında, haksız menfaatin temin edildiği yerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yargı çevresinde kaldığı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir.
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Soruşturma dosyasına konu olayda haksız menfaatin temin edildiği yerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yargı çevresinde kaldığı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet bulunmadığından, kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görülmekle, Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 07/05/2020 tarih ve 2020/513 D.İş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi gereğince BOZULMASINA, aynı maddenin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yerine getirilmesine, 01/03/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: