Evin boş olan odasının camını kırarak içeriyi gözetlemesinin de cinsel taciz suçunu oluşturmayacağı

2. Ceza Dairesi         2010/14717 E.  ,  2012/5782 K.

“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 5 – 2008/163939
MAHKEMESİ : Bergama Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 06/02/2008
NUMARASI : 2007/8 (E) ve 2008/96 (K)
SUÇ : Cinsel taciz, konut dokunulmazlığını bozma, mala zarar verme

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
1) Sanık hakkında mala zarar verme suçundan hükmolunan cezanın miktar ve türüne göre hükmün; 21.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5219 Sayılı Kanunun 3-B maddesi ile değişik 1412 Sayılı CMUK.nun 305/1.maddesi gereğince hüküm tarihine göre temyizi mümkün olmadığından sanığın bu suçtan kurulan hükme yönelik temyiz isteğinin aynı kanunun 317.maddesi gereğince istem gibi REDDİNE,
2) Sanık hakkında cinsel taciz ve konut dokunulmazlığını bozma suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;
5237 sayılı TCK.nun 50/2. maddesine göre, uygulanan maddede hapis cezası ile adli para cezasının seçenek olarak öngörülmesi ve zorunluluk olmaksızın hapis cezasının mahkemece tercih edilmesi halinde artık hapis cezasının adli para cezasına çevrilemeyeceği gözetilmeden cinsel taciz suçundan aynı kanunun 105/1. maddesinde seçenekli olarak öngörülen cezalardan hapis cezası tercih edildiği halde, adli para cezasına çevrilmesi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamış ve dosya içeriğine göre, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
a) Oluşa, dosya içeriğine, katılan M.. D.. ile tanıkların beyanlarına, yapılan keşifteki gözlemlere ve bilirkişi raporuna göre, olay günü gece saat 01.00 sıralarında katılanlara ait tek katlı iki odalı evin bahçesine girerek odanın birinin camı kırıp içeriyi gözetleyen sanığın diğer odada çocukları birlikte uyuyan katılan Mecbure’nin uyanarak ışıkları yakıp, kapıya çıkarak “sen benim evimin camını nasıl kırarsın” diye bağırmaya başlaması üzerine olay yerinden kaçtığı olayda, sanığın katılana karşı herhangi bir söz söylemediği ve harekette bulunmadığı gibi, evin boş olan odasının camını kırarak içeriyi gözetlemesinin de cinsel taciz suçunu oluşturmayacağı gözetilmeden bu suçtan beraatine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,
b) Her ne kadar kararda sanık hakkında geceleyin konut dokunulmazlığını bozma suçundan kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmiş ise de; sanığın eylemine uyan bu suç soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlı suçlardan olmadığından hüküm tarihi itibariyle bu suçtan kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinin mümkün olmadığından hükümden sonra 08.02.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa’nın 562. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK.nun 231.maddesi uyarınca ve bu maddenin 6.fıkrasına 25.07.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6008 sayılı Yasanın 7.maddesi ile eklenen cümle de gözetilerek; hükmolunan cezanın tür ve süresine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağı hususunun değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
c) Kabule göre de, 19.12.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5560 sayılı Yasa’nın 23. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK. nun 231.maddesi uyarınca; soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlardan olan cinsel taciz suçuyla ilgili olarak yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın tür ve süresine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağı hususunun değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 12/03/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: