Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde duruşmanın kapalı yapılabileceği düşünülmeksizin, H1N1 (Domuz gribi) virüsünün yayılma tehlikesi bulunması gerekçesiyle sanığın savunmasının kapalı oturumda alınması suretiyle CMK.nun 182 maddesine aykırı davranılması

1. Ceza Dairesi         2011/888 E.  ,  2011/2308 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : (DİYARBAKIR) İkinci Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ VE NO : 28.06.2010 – 336/374
SUÇ : tasarlayarak öldürmek
TEBLİĞNAME : 1-B/2011/1093

A.. E..’ı tasarlayarak öldürmekten sanık A.. İ..’in yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin (DİYARBAKIR) İkinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 28.06.2010 gün ve 336/374 sayılı hüküm resen temyize tabi olmakla beraber Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından da istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Sanık A…. hakkında tasarlayarak insan öldürmek suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;
1- Ancak genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde duruşmanın kapalı yapılabileceği düşünülmeksizin, H1N1 (Domuz gribi) virüsünün yayılma tehlikesi bulunması gerekçesiyle sanığın savunmasının kapalı oturumda alınması suretiyle CMK.nun 182 maddesine aykırı davranılması,
2- Aynı suçtan yargılanan sanık C. B. hakkında Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 24.06.2009 tarih ve 32/237 sayılı kararın Dairemizin 19.10.2010 gün ve 2010/2350-6768 sayılı kararı ile onanarak kesinleştiği anlaşılmakla, dosyalar arasında hukuki ve fiili irtibat bulunması nedeniyle, dava dosyasının getirtilip bu dosya arasına konulması, kanıtların birlikte değerlendirilmesi, sonucuna göre sanık A.. İ..’in yasal durumunun değerlendirilmesinin gerekmesi,
Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, sair cihetleri incelenmeksizin, öncelikle bu nedenle resen de temyize tabi hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi CMUK.nun 321 maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 15.04.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: