Google Adwordsleri aracılığı ile internet sitesinin kaynak kodlarında metataging yöntemiyle anahtar kelime olarak belirlenmesi

11. Hukuk Dairesi         2012/10656 E.  ,  2013/9836 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 20.03.2012 tarih ve 2011/291-2012/144 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili ve katılma yoluyla davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin “Cescesor” markası ile yazıcı sarf malzemeleri üretip sattığını, bu markayı adına da tescil ettirdiğini, internet sitesi ismi olarak da kullandığını, davalının web sitesinde Google Adwords Reklam Yöntemi için anahtar kelime olarak seçtiğini, bu şekilde markayı kullanarak kendi sayfasına yönlendirme yaptığını, davalının kullanımının müvekkili marka hakkına tecavüz niteliği taşıdığını, lisans vererek markasını kullandırması durumunda 3. kişilerin ödeyeceği lisans bedelininde maddi tazminat olarak karşılanması gerektiğini ileri sürerek, davalının tecavüzünün menini, 10.000 TL manevi, şimdilik 3.000 TL maddi tazminatın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm kanıtlara göre, davalı şirketin ibareyi Google 
Adwordsleri aracılığı ile internet sitesinin (www. teknopi.com) kaynak kodlarında metataging yöntemiyle anahtar kelime olarak belirlendiği, davacıya ait “Cescesor” markası ile Google arama motoru üzerinden herhangi bir kişi tarafından arama yapıldığında kendi web siteleri olan www.teknopi.com adlı sitenin, davacıya ait www.cescesor.com veya www.cescesor.com.tr. sitelerinden veya davacıya ait ürünlerin satışlarının gerçekleştirildiği www.gittigidiyor.com. www.hizlial.com gibi sitelerden öncelikli olarak görünmesini sağladığı, davacının iktisadi haklarının zarara uğradığı gerekçesiyle, davalının davacının marka hakkına vaki tecavüzünün menine, ıslahla arttırılan miktar üzerinden 6.000 TL maddi ve 5.000 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili ve katılma yoluyla davacı vekili temyiz etmiştir.
1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Katılma yoluyla davacı vekilinin temyizine gelince, dava açılmadan önce davacı vekili talebi sonucu mahkemece yaptırılan delil tespiti sonucu oluşan yargılama giderlerinin tahsilinin hükümde nazara alınmaması doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ:Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, (2) numaları bentte açıklanan nedenlerle katılma yoluyla davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 588,05 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, 14.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: