Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için zilliyetliğin devredilmiş olması gerekir.

2. Ceza Dairesi         2014/27330 E.  ,  2014/27537 K.

“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 6 – 2013/326098
MAHKEMESİ : Gerede Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 16/05/2013
NUMARASI : 2013/44 (E) ve 2013/130 (K)
SUÇ : Hırsızlık

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Dosya kapsamına göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
1-) Suça sürüklenen çocuğun denetimi ve kontrolü altında çalıştığı yakınan Y. E..’a ait “… Oto Yıkama” isimli iş yerine yıkanıp temizlenmesi için mağdur Y.. T.. tarafından bırakılan suça konu otomobili çaldığının anlaşılması karşısında, suça konu aracın zilyetliği suça sürüklenen çocuğa devredilmemiş olması nedeniyle eyleminin güveni kötüye kullanma suçunu oluşturmayacağı gözetilerek, sanığın suça konu aracı bina veya eklentisinde aldığının tespiti halinde, TCK’nın 142/1-b maddesinde tanımlanan suça oluşturacağı, açık yerden almış olduğunun tespiti halinde, eylemin 5237 sayılı TCK’nın 141/1 maddesinde düzenlenen hırsızlık suçunu oluşturacağı gözetilmeden suç niteliğinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde güveni kötüye kullanma suçundan aynı Yasa’nın 155/2 maddesi uyarınca karar verilmesi,
2-) Suça sürüklenen çocuk hakkında yaş küçüklüğü nedeniyle 5237 sayılı TCK’nın 31/3. maddesi uyarınca indirim yapılırken hesap hatası sonucunda hapis cezasının 3 gün karşılığı adli para cezası yerine 2 gün karşılığı adli para cezası olarak belirlenmesi suretiyle eksik cezaya hükmolunması,
3-) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 106/4. maddesi uyarınca suç tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamayan suça sürüklenen çocuk hakkında hükmolunan adli para cezasının ödenmemesi halinde, hapse çevrilemeyeceği ancak aynı maddenin 11. fıkrasına göre işlem yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenlerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, yeni hüküm kurulurken 5320 sayılı Kanun’un 8/1 maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesinin gözetilmesine, 20.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: