hakkı olan Maliye Bakanlığına ihbarda bulunacağından bahisle katılanı, kendisine yeni iş imkanı sağlayacak sermaye olarak kullanacağı bir miktar para vermeye, dolayısıyla yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya zorlamaktan ibaret eylemin, TCK’nın 107/1. maddesinde tanımlanan şantaj suçunu oluşturacağı gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçelerle beraat kararı verilmesi,

4. Ceza Dairesi         2013/23615 E.  ,  2015/36870 K.

Tebliğname No : 4 – 2011/265465
MAHKEMESİ : Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 25/05/2011
NUMARASI : 2010/1134 (E) ve 2011/549 (K)
SUÇLAR : Tehdit, şantaj

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:
1-Tehdit eylemine ve yükletilen suça yönelik katılan F.. İ.. vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye aykırı olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,
2-Şantaj suçuna ilişkin hüküm yönünden ise;
Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Sanığın, katılanın yönetim kurulu üyesi olduğu şirket adına canlı hayvan alımı yaparak, aldığı hayvanların kesimini yaptırdıktan sonra katılanın şirketine teslim etmekten ibaret ticari ilişkilerinin çeşitli nedenlerle bozulması ve iflas etmesi üzerine, katılanla yüz yüze görüşmek istediği, isteğinin kabul edilmemesi karşısında katılana yazdığı mektupta; “…. Şimdiye kadar size ve firmanıza zarar gelmesin diye, bana yakışmaz diye bir takım girişimlerde bulunmadım. Ama şu an çok çaresiz ve yüzüstü bırakılmış durumdayım. Maliye Bakanlığında hesap uzmanı bir yakınımız ile gizli görüşme yaptım. Elimdeki defter kayıtlarında hangi kesim hanelerde, hangi tarihte kaç adet, kaç ton kesim yapıldığı ve bunların deri, sakadat vs. hangi sakatatçı, hangi dericinin aldığının yani hepsinin kayıtları var. Bunlarla aramızda yaklaşık olarak 2 trilyonun üzerinde gayri resmi kaçak işlemlerimiz var. Elimdeki belgelerle ihbar yapmam durumunda, bunlara kesilecek cezaların % 10’u ihbar eden kişiye veriyorlarınış. 2 trilyonluk gayri resmi işlemin hepsi direkt kar gözükecek. Bu tutara KDV ve gecikme cezaları eklenecek ve son üç yılın değil, son beş yılın tüm defter kayıtlarının inceleneceğini söyledi. Kaçakçılığa da girdiği için 2 milyonluk işlemde yaklaşık on milyon civarında suç oluşmuş oluyor. Uzlaşma sonrası derici ve sakatatçıya her birine ayrı 500,000 ile 1.000.000 TL arasında ceza kesilmesi söz konusu. Ayrıca birde bunların ticari itibarlarının yerle bir olması da var. Böyle bir durumda hiç olmazsa kesin cezaların %10 ihbarcıya kalır ve bende borçlarımın bir kısmını kapatır, yeniden bir iş kurmaya çalışırım. Ama hesap uzmanı yakınımız bu işin derici ve sakatatçılar haricinde asıl sizlere yansıyacağını söyledi. ….. Sizde bu işten maddi manevi zararlar göreceğiniz için böyle bir şey yapmak istemiyorum. Ama şu an tamamen çaresizim. Bunu kendime yakıştıramıyorum. Ama yüzüstü bırakıldım ve borçlarımı ödeyebilmem için kendime iş imkânı sağlayıp çalışmam lazım. Dolayısıyla
bir miktar sermayeye ihtiyacım var. Bunu önceden yapmak isteseydim çoktan yapardım. Artık tükendim, bittim. ….. Tekrar söylüyorum, çaresiz kaldığım için bu yola başvurmayı düşünüyorum. Sizin de daha fazla üzülmenizi, maddi manevi zarar çekmenizi, işin doğrusu gururuma yediremiyorum…. ” diyerek, hakkı olan Maliye Bakanlığına ihbarda bulunacağından bahisle katılanı, kendisine yeni iş imkanı sağlayacak sermaye olarak kullanacağı bir miktar para vermeye, dolayısıyla yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya zorlamaktan ibaret eylemin, TCK’nın 107/1. maddesinde tanımlanan şantaj suçunu oluşturacağı gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçelerle beraat kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve katılan F.. İ.. vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 02/11/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: