herkese şapur şupur bize gelince yarabbi şükür” şeklinde sözler söylediği, sanığın mağdureyi rezil edeceğine ve ailesinin izni olmadan yapılan eğlenceyi ailesine söyleyeceğine ilişkin sözlerinin tehdit suçunu oluşturduğu

14. Ceza Dairesi         2013/738 E.  ,  2014/11402 K.

 

“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 14 – 2011/303826
MAHKEMESİ : Mersin 1. Çocuk Mahkemesi
TARİHİ : 26.05.2011
NUMARASI : 2010/345 Esas, 2011/335 Karar
SUÇ : Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, hakaret, tehdit, iftira

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, 28.06.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda değişiklik yapan 6545 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeler de gözetilip dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanık hakkında iftira, tehdit ve hakaret suçlarından kurulan beraat hükümlerinin incelenmesinde;
Mağdurenin aşamalarda değişmeyen tutarlı beyanları, sanık savunması ve tüm dosya içeriğinden sanık ile mağdure arasında olayın öncesinde gönül ilişkisi bulunduğu, mağdurenin bir başka erkek ile görüşmeye başlaması üzerine, sanığın bu durumu kabullenemediği ve mağdurenin peşini bırakmadığı, 14.04.2010 tarihinde mağdurenin amcasının kızı olan tanık Berna’nın doğum gününde piknik yaptıklarını öğrenen sanığın, köyde mağdurenin ormanlık alanda seks yaptığına ilişkin iddialarda bulunduğu ve bu iddiaların çevrede yayılmasına neden olduğu, devamında mağdurenin sık sık dışarı çıkmasını kendisi ile birlikte olmasını talep ettiği, kabul etmediği takdirde ailesinden habersiz olarak yapılan doğum günü eğlencesini ailesine söyleyeceğini belirttiği, ayrıca 19.05.2010 tarihinde yapılan şenliklerde mağdureye ”ya yanıma gelirsin ya da seni rezil ederim” dediği, mağdurenin yanına gelmesi üzerine ”seni bir yerde yakalayıp sinkaf edeceğim, herkese şapur şupur bize gelince yarabbi şükür” şeklinde sözler söylediği, sanığın mağdureyi rezil edeceğine ve ailesinin izni olmadan yapılan eğlenceyi ailesine söyleyeceğine ilişkin sözlerinin tehdit suçunu oluşturduğu, her ne kadar iddianamede mağdurenin ormanlık alanda seks yaptığına ilişkin iddialarda bulunması eyleminin iftira suçunu oluşturduğu belirtilerek bu suçtan cezalandırılması talep edilmiş ise de; sanığın bu eyleminin ve yukarıda açıklanan diğer eylem ve sözlerinin bir bütün olarak zincirleme şekilde hakaret suçunu oluşturduğu, böylece sanığın üzerine atılı hakaret suçundan TCK.nın 125/1 ve 43. maddeleri ile tehdit suçundan 106/1-2. cümle ve 43. maddeleri uyarınca mahkûmiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden oluşa uygun düşmeyen gerekçe ile yazılı şekilde bu suçlardan beraatine karar verilmesi,
Sanık hakkında cinsel taciz suçundan kurulan hükmün incelenmesinde ise;
İddianamede sanık hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan cezalandırılması talep edildiği halde, 5271 sayılı CMK.nın 226. maddesine aykırı olarak sanığa ek savunma hakkı tanınmadan TCK.nın 105/1. maddesinde yer alan cinsel taciz suçundan hüküm kurulmak suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,
Sanık müdafii tarafından 26.05.2011 tarihli celsede lehe hükümlerin uygulanması talep edilmesine rağmen, TCK.nın 51. maddesinin sanık hakkında uygulanıp uygulanmayacağı hususunun mahkemece tartışılmaması,
Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 21.10.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: