Hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma suçundan sanık hakkında verilen beraat hükmü katılan tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü; … Apartmanı …Blok yöneticisi olan sanıkların Asansör işini… Mühendislik firmasına vererek, daha düşük teklifte bulunan firmaya vermemek suretiyle apartmanı ve katılanı zarara uğratıp hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak suçunu işledikleri iddia olunan olayda; alınan belgeler yaptırılan bilirkişi incelemeleri, tespit edilen savunma ve iddialar ve tüm dosya kapsamı birlikte tetkik edildiğinde yönetici olan sanıklar tarafından yapılan ihale işlemlerinin kat maliklerinin genel kurulunun kararına ve yasal prosedüre uygun olarak yapıldığı, yapılan işlemin başka firmalar tarafından daha düşük bedel ile yapılıyor olmasının sanıkların üzerilerine atılı hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu oluşturmayacağı, atılı suçun ancak genel kast ile işlenebileceği, yapılan ihale işlemleri ve ödeme sırasında yönetici olan sanıkların kat maliklerini zarara uğratmak kastıyla hareket ettiklerine ilişkin herhangi bir delil elde edilemediği gerekçesine dayanan mahkemenin kabulünde isabetsizlik bulunmamıştır.

15. Ceza Dairesi         2015/4058 E.  ,  2018/3226 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma
HÜKÜM : Beraat (her iki sanık hakkında)

Hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma suçundan sanık hakkında verilen beraat hükmü katılan tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü;
… Apartmanı …Blok yöneticisi olan sanıkların Asansör işini… Mühendislik firmasına vererek, daha düşük teklifte bulunan firmaya vermemek suretiyle apartmanı ve katılanı zarara uğratıp hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak suçunu işledikleri iddia olunan olayda; alınan belgeler yaptırılan bilirkişi incelemeleri, tespit edilen savunma ve iddialar ve tüm dosya kapsamı birlikte tetkik edildiğinde yönetici olan sanıklar tarafından yapılan ihale işlemlerinin kat maliklerinin genel kurulunun kararına ve yasal prosedüre uygun olarak yapıldığı, yapılan işlemin başka firmalar tarafından daha düşük bedel ile yapılıyor olmasının sanıkların üzerilerine atılı hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu oluşturmayacağı, atılı suçun ancak genel kast ile işlenebileceği, yapılan ihale işlemleri ve ödeme sırasında yönetici olan sanıkların kat maliklerini zarara uğratmak kastıyla hareket ettiklerine ilişkin herhangi bir delil elde edilemediği gerekçesine dayanan mahkemenin kabulünde isabetsizlik bulunmamıştır.
Yapılan yargılama sonunda, yüklenen suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçe gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılanın temyiz itirazlarının reddiyle, beraatine ilişkin hükmün ONANMASINA, 09/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: