İcra dosyalarından haricen tahsilatların yapılıp yapılmadığı hususunda dosya borçlularının dinlenilmemesi ve yine ihtiyati haciz işlemi yapmak amacıyla icra dairelerine yatırılan 13.467,50 TL’lik teminatın 7.417,50 TL’sini avukat olan sanık tarafından reddiyat makbuzu karşılığında çekildiği ancak müştekiye iade edilmeyerek uhdesinde tuttuğu iddialarıyla birlikte sanığın eyleminin zimmet suçunu oluşturup oluşturmayacağı konusunda değerlendirme yapılması gerekirken eksik araştırma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,

9. Ceza Dairesi         2020/4391 E.  ,  2020/794 K.

Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi
Suç : Görevi kötüye kullanmak
Hüküm : TCK’nın 257/2, 62 ve 52/2. maddeleri gereğince 1.500 TL adli para cezası

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanığın temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Kahramanmaraş Barosu avukatlarından olan sanığın katılanın vekili olarak kendisinden tahsil amacıyla teslim aldığı senetler için icra takibi başlattığı, sanığın ihtiyati haciz yapmak amacıyla katılandan belirli aralıklarla toplamda 13.900 TL para aldığı, Kahramanmaraş 2. ve 3. İcra Dairelerinde ihtiyati haciz yapılması amacıyla 13.467,50 TL paranın sanık tarafından dosyalarına yatırılmasına rağmen ihtiyati haciz işlemleri yapılmadığı, bir kısım icra dosyalarının takipsizlik, bir kısım icra dosyalarının da feragat nedeniyle kayıtlarının kapatıldığı dosya kapsamından anlaşılmakla, icra dosyalarından haricen tahsilatların yapılıp yapılmadığı hususunda dosya borçlularının dinlenilmemesi ve yine ihtiyati haciz işlemi yapmak amacıyla icra dairelerine yatırılan 13.467,50 TL’lik teminatın 7.417,50 TL’sini avukat olan sanık tarafından reddiyat makbuzu karşılığında çekildiği ancak müştekiye iade edilmeyerek uhdesinde tuttuğu iddialarıyla birlikte sanığın eyleminin zimmet suçunu oluşturup oluşturmayacağı konusunda değerlendirme yapılması gerekirken eksik araştırma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısı ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 08/07/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: