İdari para cezası karar tutanağının aksi ispat edilinceye kadar geçerli bir belge niteliğindedir. kabahat tarihinde rahatsız olup hiçbir şekilde Bafra İlçesine gitmediğini, aracının kırmızı ışık ihlâli yapıldığı belirtilen tarih ve saatte Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün arkasında bulunan personel otoparkında bulunduğunu beyan edilmesi yeterli değildir. kanun yararına bozma istemi red edilmelidir.

19. Ceza Dairesi         2019/18938 E.  ,  2020/10601 K.

“İçtihat Metni”

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı davranmaktan … hakkında 235,00 Türk lirası idarî para cezası uygulanmasına dair Bafra Trafik Denetleme Büro Amirliğinin 14/07/2018 tarihli ve MA 29870235 sayılı idarî yaptırım kararına karşı yapılan başvurunun reddine ilişkin Bafra Sulh Ceza Hâkimliğinin 26/10/2018 tarihli ve 2018/1508 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 20/02/2019 gün ve 17487 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekinde bulunan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 27/02/2019 gün ve KYB-2019-20677 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.
Anılan ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre, kabahatli …’ın 30/07/2018 tarihli itiraz dilekçesinde, kabahat tarihinde rahatsız olup hiçbir şekilde Bafra İlçesine gitmediğini, aracının kırmızı ışık ihlâli yapıldığı belirtilen tarih ve saatte Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün arkasında bulunan personel otoparkında bulunduğunu ve buna ilişkin mahkemesince talep hâlinde tanık isimlerini sunabileceğini beyan etmesi karşısında, Çine İlçe Emniyet Müdürlüğünden personel otoparkını gösterir kabahat tarihine ilişkin kamera kayıtlarının istenilmesi, kamera kayıtlarının bulunmaması veya kamera kayıtlarına göre bir tespitinin yapılamaması hâlinde muterizin aracının kabahat tarihinde personel otoparkında olup olmadığının sorularak sonucuna göre hukukî durumun tayin ve takdiri gerekirken, yazılı şekilde itirazın reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla, gereği görüşülüp düşünüldü;
İdari para cezası karar tutanağının aksi ispat edilinceye kadar geçerli bir belge niteliğinde olduğu, ispat kuvveti bakımından başkaca bir delille desteklenmesinin gerekmediği sabit olup, muteriz tarafından kabahat tarihinde aracın başka bir mahalde olduğunu beyan edilmiş ise de; buna dair bir görüntü, kayıt ya da belge ibraz etmediği gibi itirazın mahiyeti ve delil durumu itibariyle tanık dinlenmesinin sonuca etkisi görülmediği anlaşılmış olmakla;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği bu nedenlerle yerinde görülmediğinden REDDİNE, 09/09/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: