İkna suretiyle irtikap suçu


“İçtihat Metni”

Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi
Suç : İkna Suretiyle İrtikap
Hüküm : TCK’nın 257/1, 43/1, 62. maddeleri gereğince 1 yıl 13 ay hapis cezası

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Suç tarihi itibariyle sanığın … Devlet Hastanesinde diş doktoru olarak görev yaptığı, … ile diş protez yapım işleri yapan … firması arasında hastanede tedavi olacak hastalar için gerekli protezlerin yapımı için protokol imzalandığı ve Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında yapılamayan krom köprü ve iskelet, protez döküm iş ve işlemlerinin özel diş protez laboratuarlarında yapılmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönergesine göre tedavi için gerekli ücretlerin özel diş protez laboratuarlarının banka hesap numaralarına yatırıldıktan sonra tedaviye başlanması gerektiği, söz konusu protokol imzalandıktan sonra sanığın, hastanede tedavisini yaptığı hastaların bazılarından elden para aldığı ve karşılığında herhangi bir makbuz ve belge vermediği, bazı hastalardan da kendisinin belirlediği tedavi ücretlerini, kendi banka hesabına yatırmaları talimatını verdiği, sanık doktor tarafından tedavisi yapılan hastalardan alınan paraların protez firmasına ödenmediği gibi bazı hastalardan protokolde olmayan ücretlerin alındığı, bazı hastalardan da protokolde belirtilen bedelden daha fazla ücret alındığı şeklinde iddia olunan eylemlerin, 5237 sayılı TCK’nın 250/2. maddesinde düzenlenen ikna suretiyle irtikap suçunu oluşturacağının anlaşılmış olması karşısında;
İddianame içeriğine, sevk maddelerine, hükümdeki nitelenen suçlara ve temyizin kapsamına göre 2797 sayılı Yargıtay Kanununa 6572 sayılı Kanunun 27. maddesi ile eklenen geçici 14. madde uyarınca oluşturulan Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girip 01/02/2020 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanan 23/01/2020 tarih ve 2020/1 sayılı iş bölümü kararına ve tebliğnamenin düzenlendiği tarihte yürürlükte bulunan Yargıtay Kanununun 14. maddesine göre; temyiz incelemesi yapma görevinin Yüksek 5. Ceza Dairesine ait bulunduğu anlaşıldığından Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE esası incelenmeyen dosyanın ilgili Daireye gönderilmesine, 04.06.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: