İnternet üzerinden “sana aşığım, gece gündüz seni düşünüyorum, sen benim çocuklarımın annesi olman lazım” şeklinde mesaj atmak suretiyle rahatsız ettiği şeklinde iddia ve kabul olunan olayda, eylemin, TCK’nın 105/1. maddesinde düzenlenen insel taciz suçunu oluşturur

4. Ceza Dairesi         2020/407 E.  ,  2020/3102 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Çocuk Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Bozma üzerine, yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
1-Suça sürüklenen çocuk hakkında, müşteki …’ya yönelik tehdit suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;
Suça sürüklenen çocuk …’nun eylemine uyan TCK’nın 106/1. maddesi kapsamındaki tehdit suçu için öngörülen cezanın üst sınırına göre, suç tarihi itibariyle 12-15 yaş aralığında bulunduğu anlaşılan suça sürüklenen çocuk hakkında, 5237 sayılı TCK’nın 66/1-e, 2 ve 67. maddelerinde öngörülen 6 yıllık olağanüstü dava zamanaşımının, suçun işlendiği 28/01/2014 gününden inceleme tarihine kadar gerçekleştiğinin anlaşılması,
Bozmayı gerektirmiş ve suça sürüklenen çocuk … müdafiinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, HÜKMÜN açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddesi gereğince kamu davasının zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE,
2-Suça sürüklenen çocuk hakkında, müşteki …’ya yönelik kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan kurulan hükmün incelenmesinde ise;
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak;
Suça sürüklenen çocuğun müşteki …’ya internet üzerinden “sana aşığım, gece gündüz seni düşünüyorum, sen benim çocuklarımın annesi olman lazım” şeklinde mesaj atmak suretiyle rahatsız ettiği şeklinde iddia ve kabul olunan olayda, eylemin, TCK’nın 105/1. maddesinde düzenlenen insel taciz suçunu oluşturup oluşturmadığı tartışılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kanuna aykırı ve suça sürüklenen çocuk … müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, HÜKMÜN BOZULMASINA, aleyhe temyiz olmadığından 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesinin gözetilmesine, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 13/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: