iş yeri önüne direksiyon kilidini kilitleyerek park ettiği müştekiye ait elektrikli bisikletin çalınması şeklindeki eylemin 5237 sayılı TCK’nın 142/1-e maddesi uyarınca hüküm kurulması gerektiği gözetilmeyerek suça sürüklenen çocuk hakkında aynı Yasanın 14/1 maddesinin uygulanması suretiyle eksik ceza tayini

6. Ceza Dairesi         2021/2336 E.  ,  2021/16750 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Çocuk Mahkemesi
SUÇ : Hırsızlık
HÜKÜM : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara gerekçeye ve hakimin takdirine göre suçun suça sürüklenen çocuk tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz nedenleri yerinde görülmemiştir.
Ancak;
A……k tarafından sipariş teslim edilmek üzere kullanılan ve suç tarihinde iş yeri önüne direksiyon kilidini kilitleyerek park ettiği müştekiye ait elektrikli bisikletin çalınması şeklindeki eylemin 5237 sayılı TCK’nın 142/1-e maddesi uyarınca hüküm kurulması gerektiği gözetilmeyerek suça sürüklenen çocuk hakkında aynı Yasanın 14/1 maddesinin uygulanması suretiyle eksik ceza tayini,
Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, ceza süresi bakımından 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesinin yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’un 326/son maddesi uyarınca suça sürüklenen çocuğun kazanılmış hakkının gözetilmesine, 02.11.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: