Kiralanan aracın geri verilmemesi

15. Ceza Dairesi         2012/16718 E.  ,  2014/8722 K.


“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 11 – 2010/152130
MAHKEMESİ : Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 12/05/2010
NUMARASI : 2009/1204 (E) ve 2010/557 (K)
SUÇ : Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için; failin bir malın zilyedi olması, malın iade edilmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere faile rızayla tevdi ve teslim edilmesi, failin kendisine verilen malı,veriliş gayesinin dışında, zilyedi olduğu malda malikmiş gibi satması, rehnetmesi tüketmesi, değiştirmesi veya bozması ve benzeri şekillerde tasarrufta bulunması ya da devir olgusunu inkar etmesi şeklinde, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.
Sanığın M….. isimli oto kiralama firmasının yetkilisi olduğu, bu firmada kullanmak üzere katılandan 06…. plakalı aracı 15.07.2009 tarihinde bir yıllığına kiraladığı, ancak kira bedelini ödemediği, bunun üzerine katılanın aracın iadesini istediği, ancak sanığın aracı iade etmediği ve bu şekilde üzerine atılı suçu işlediğinin iddia edildiği olayda, sanık alınan savunmalarında, suçlamayı kabul etmeyip, yargılamaya konu aracın başka bir şahsa kiraya verildiğini, fakat kolluk tarafından şirkete ait belgelere el konulması nedeniyle belgesini sunamadığı belirtmesi ve dosyada mevcut 15.07.2009 tarihli taraflar arasında imzalanan taşıt sözleşmesinde kira süresinin 1 yıl olarak belirlendiği, ayrıca aracın sanığın yetkilisi olduğu şirket tarafından kiraya verilebileceği hususunda anlaşılmış olması ve bu şekilde katılandan kiralanan aracın sanığın yetkilisi olduğu kiralama şirketi tarafından başkasına kiraya verilmesinin suç teşkil etmediği, kira bedelinin ödenmemesinin ise tek başına güveni kötüye kullanma suçunu oluşturmayacağı tespiti karşısında; öncelikle, kira sözleşmesi doğrultusunda sanığa teslim edilen katılana ait aracın başkasına kiraya verilip verilmediği, kolluk tarafından şirkete ait belgelere el konulup konulmadığı, el konulmuş ise el konulan belgeler içinde yargılamaya konu aracın kiralanmasına ilişkin evrakın bulunup bulunmadığı belirlenerek noterden sözleşmenin fesih edilmesine yönelik ihbarname içeriği temin edilip, tebliğ tarihi de tespit edilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, yargılamaya devamla mahkumiyetine karar verilmesi,
Kabule göre de,
Hapis cezası alt sınırdan tayin edildiği halde adli para cezası belirlenirken yeterli ve yasal gerekçe gösterilmeksizin, aynı gerekçeyle tam gün sayısının asgari hadden uzaklaşılması suretiyle belirlenerek sanığa fazla ceza tayini,
Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepler dolayı, 5320 sayılı Kanunun 8/1.maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 05.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: