mağdura ait cep telefonunu görüşme yapacağı bahanesiyle alıp, sonrasında telefon ile kaçma eyleminin, suç tarihi itibariyle yürürlükte olan 5237 sayılı TCK’nın 142/1-b maddesinde yer alan suçu oluşturacağı gözetilmeden sanık hakkında aynı Kanun’un 141/1. maddesi uygulanması ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

6. Ceza Dairesi         2021/5823 E.  ,  2021/7790 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Hırsızlık
HÜKÜM : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Sanık …’in, erkek kuaföründe mağdura ait cep telefonunu görüşme yapacağı bahanesiyle alıp, sonrasında telefon ile kaçma eyleminin, suç tarihi itibariyle yürürlükte olan 5237 sayılı TCK’nın 142/1-b maddesinde yer alan suçu oluşturacağı gözetilmeden sanık hakkında aynı Kanun’un 141/1. maddesi uygulanması ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık …’in temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca, tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, ceza süresi bakımından 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’un 326/son maddesi uyarınca kazanılmış hakkının gözetilmesine, 21.04.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: