müştekilerin evinden 200 gr esrar çalmaları nedeniyle hırsızlık suçundan kamu davası açılmışsa da; esrar, eroin, kokain, hint keneviri gibi uyuşturucu maddeler Türk Medeni Kanununa göre mülkiyete konu mal olmadığı ve bu itibarla hırsızlık suçunun konusunu oluşturmayacağı gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilemez.

2. Ceza Dairesi         2014/37148 E.  ,  2017/6842 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Hırsızlık, konut dokunulmazlığını bozma
HÜKÜM : Mahkumiyet

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
1-Sanıklar hakkında; müştekilerin evinden 200 gr esrar çalmaları nedeniyle hırsızlık suçundan kamu davası açılmışsa da; esrar, eroin, kokain, hint keneviri gibi uyuşturucu maddeler Türk Medeni Kanununa göre mülkiyete konu mal olmadığı ve bu itibarla hırsızlık suçunun konusunu oluşturmayacağı gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi,
2-Sanıkların aşamalarda değişmeyen savunmalarının aksine, yüklenen suçu işlediklerine ilişkin, müştekilerin ve aralarında husumet bulunan tanıkların soyut beyanı dışında mahkumiyetlerine yeterli, kesin inandırıcı ve hukuka uygun delil bulunmadığı gözetilmeden, üzerilerine atılı suçlardan beraatleri yerine yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi,
3-Kabule göre de;
Sanıklar hakkında konut dokunulmazlığını bozma suçundan kurulan hükümde, 5237 sayılı TCK’nın 116/1. maddesi uyarınca belirlenen 6 ay hapis cezasının aynı Yasa’nın 119/1-c maddesi uyarınca 1 kat artırım yapıldığında 12 ay hapis cezası yerine 1 yıl hapis cezasına hükmedilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 13.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: