nitelikli yağma suçu

6. Ceza Dairesi         2020/2636 E.  ,  2021/11019 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli yağma
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
I-Mağdurun temyiz isteminin incelenmesinde;
Mağdurun, sanıklar hakkında açılan kamu davasından 30/12/2014 tarihli duruşmaya katılmasına rağmen şikayetçi olmadığını davaya katılmak istemediğini beyan ettiği bu şekilde 5271 sayılı CMK’nın 237. maddesine göre usulüne uygun şekilde başvurarak katılan sıfatını almaması nedeniyle temyize yetkisi bulunmadığından, temyiz isteğinin 1412 sayılı CMUK.nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
II-Sanıklar müdafiinin temyiz isteminin incelenmesinde;
Sanıklar … ve …’un diğer sanık kardeşleri … ve … ile birlikte mağdur …’yı işyerinden alıp zorla araçlarına bindirerek kendi işyerlerine götürdükleri ve burada mağduru bir süre alıkoyduklarının anlaşılması karşısında; tüm sanıklar hakkında, mağdur …’ya yönelik kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan zaman aşımı süresince işlem yapılması olanaklı kabul edilmiştir.
Oluşa ve dosya içeriğine göre; sanıklardan …’un, diğer sanık kardeşleri ile birlikte kullandığı … plakalı Renault marka aracını tamir ve bakım yapmak üzere müşteki …’nın … Otomotiv isimli oto tamir ve bakım olan işyerine bıraktığı, aynı gün gündüz saatlerinde aracını almaya geldiğinde aracını kontrol ettiği, yanında getirdiği bir şahsa da kontrol ettirdiği, aracının tamir hatası yüzünden zarar gördüğünü iddia ederek müşteki … ile aralarında tartışma çıktığı, aracının zararının karşılanması konusunda ihtilafa düştükleri,, sanık …’un kardeşleri olan diğer sanıkların da katılımı ile müştekiyi dövdükleri, müştekinin cebinde bulunan 2.800 TL parayı aldıkları, müştekiye zorla senet imzalamaya çalıştıkları, imzalamayınca müştekiyi araçlarına bindirerek kendi iş yerlerine götürdükleri, burada da sanıkların hep birlikte müştekiyi darp ettikleri, tehditle otonun değeri kadar 2 adet zorla senet imzalattıkları, daha sonra müştekiyi bıraktıkları ve müştekinin kolluğa gelerek şikayette bulunduğu, sonrasında sanıkların zorla imzalattığı senetleri ve aldıkları paranın 1050 TL sini iade ettikleri anlaşılan somut olayda; müştekinin aşamalardaki beyanları, bu beyanları doğrulayan doktor raporu, kollukta ve mahkeme aşamasında dinlenen tanık beyanları dikkate alındığında, sanıkların sübut bulan eylemlerinin TCK’nın 149/1-c-d, maddesinde düzenlenen nitelikli yağma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suçun vasfında ve delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek yerinde ve yeterli olmayan gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafiinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenlerle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi aracılığı ile 1412 sayılı CMUK’un 326/son maddesi uyarınca ceza miktarı yönünden sanıkların kazanılmış haklarının korunmasına, 09.06.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: