Önleme arama kararına dayanarak, sanıkların içinde bulundukları araçta arama yapmalarının hukuka aykırı ve bu arama işlemi ile ön yolcu koltuğunun altındaki şeffaf poşet içerisinde buldukları suç konusu net 333 gr. eroinin hukuka aykırı yöntemle elde edilen delil niteliğinde olduğunun kabul edilmesi karşısında, uyuşturucu maddenin bulunduğu yer itibarıyla dışarıdan bakıldığında aracın içerisi görünen bölümünde ele geçirilip geçirilmediğinin belirlenmesi için 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 4/A madesinin olaya uygulanabilirliği hususunda bir değerlendirme yapılmadan, kolluk görevlilerinin hataları nedeniyle sanıkların ödüllendirilemeyeceği şeklindeki yetersiz ve yasal olmayan gerekçe ile sanıkların mahkûmiyetlerine karar verilerek hüküm

10. Ceza Dairesi         2019/8226 E.  ,  2020/2766 K.

 

Mahkeme : DENİZLİ 4. Ağır Ceza Mahkemesi
Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma
Hüküm : Mahkûmiyet

Temyiz incelemesi, sanık … müdafiinin isteği üzerine duruşmalı, yöntemine uygun davetiye tebliğine rağmen müdafii gelmeyen sanık … yönünden duruşmasız olarak yapıldı.
Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
Tebliğnamede sanık olarak gösterilen … ve … hakkındaki hükümlere yönelik temyiz isteği bulunmadığından bu sanıklar hakkındaki hükümler temyiz incelemesi dışında tutulmuştur.
Hüküm kurulurken gerekçe ile hüküm fıkrası arasında çelişki oluşturulmamalı, mahkûmiyet kararı verilebilmesi için sanığın isnat edilen suçu işlediği yasal ve hukuka uygun elde edilmiş delillerle kanıtlanmalıdır. Bir başka deyişle hangi hukuka uygun delillerle sanığın cezalandırılması yönüne gidildiği açıkça belirtilmeli, aksi halde suç sabit olsa bile deliller hukuka uygun değilse beraat kararı verilmelidir. Zira hukuka aykırı delil hükme esas alınamaz.
Mahkemece gerekçeli kararda, sanıkların … plaka sayılı araç ile Antalya İlinden uyuşturucu alarak Denizli İline dönecekleri bilgisi üzerine yol tertibatı alan kolluk güçlerinin, adli arama kararı almadan, Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 10.03.2015 tarihli 2015/467 Değişik iş sayılı önleme arama kararına dayanarak, sanıkların içinde bulundukları araçta arama yapmalarının hukuka aykırı ve bu arama işlemi ile ön yolcu koltuğunun altındaki şeffaf poşet içerisinde buldukları suç konusu net 333 gr. eroinin hukuka aykırı yöntemle elde edilen delil niteliğinde olduğunun kabul edilmesi karşısında, uyuşturucu maddenin bulunduğu yer itibarıyla dışarıdan bakıldığında aracın içerisi görünen bölümünde ele geçirilip geçirilmediğinin belirlenmesi için 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 4/A madesinin olaya uygulanabilirliği hususunda bir değerlendirme yapılmadan, kolluk görevlilerinin hataları nedeniyle sanıkların ödüllendirilemeyeceği şeklindeki yetersiz ve yasal olmayan gerekçe ile sanıkların mahkûmiyetlerine karar verilerek hüküm fıkrası ile gerekçe arasında çelişki oluşturulmak suretiyle hükmün karıştırılması,
Yasaya aykırı, sanıkların müdafileri ile Cumhuriyet savcısının temyiz itarızları bu nedenle yerinde olduğundan, re’sen de temyize tabi olan hükümlerin BOZULMASINA, 02/07/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
TEFHİM TUTANAĞI: Yargıtay Cumhuriyet savcısı …’in huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık … müdafii Av. …’nin yokluğunda 02.07.2020 günü, saat 14.00’de oybirliğiyle verilen bu karar usulüne uygun şekilde açıkça okundu. 02.07.2020

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: