plakalı aracın şasi numarasının change (çenç) yöntemiyle değiştirilip trafik tescil belgesi kullanılarak müşteki …’ye satıldığının iddia edildiği olayda; eylemin, kamu kurumlarından olan Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğini kullanılmak sureti ile gerçekleşen olayda görevli mahkeme Ağır Ceza mahkemesidir.

11. Ceza Dairesi         2019/4699 E.  ,  2021/5907 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Resmi belgede sahtecilik, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, 
dolandırıcılık
HÜKÜM : Mahkumiyet

A) Sanık … hakkında “suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi” suçundan kurulan mahkûmiyet hükmüne yönelik sanığın temyiz talebi ile, sanıklar … ve … hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerine yönelik sanıklar müdafilerinin temyiz taleplerinin incelenmesi:
Sanıklara yüklenen suçların, Kanun’da gerektirdiği cezasının türü ve üst sınırına göre, 5237 sayılı TCK’nin 66/1-e ve 67/4. maddelerinde düzenlenen dava zamanaşımının, suç tarihlerinden temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği anlaşılmış, sanık …, sanık … müdafii ve sanık … müdafinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, diğer yönleri incelenmeyen hükümlerin 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA; ancak bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden aynı Kanun’un 322. maddesinde öngörülen yetkiye dayanılarak, sanıklar hakkında açılan kamu davalarının gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle 5271 sayılı CMK’nin 223/8. maddesi uyarınca DÜŞMESİNE,
B) Sanık … hakkında “dolandırıcılık” suçundan kurulan mahkûmiyet hükmüne yönelik sanık müdafinin temyiz talebinin incelenmesi:
… plakalı aracın şasi numarasının change (çenç) yöntemiyle değiştirilip trafik tescil belgesi kullanılarak müşteki …’ye satıldığının iddia edildiği olayda; eylemin, kamu kurumlarından olan Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğinin maddi varlıklarından sayılan trafik tescil belgesi kullanılmak suretiyle gerçekleştirildiğinin anlaşılması karşısında, 5237 sayılı TCK’nin 158/1-d maddesinde öngörülen “kamu kurumunun vasıta olarak kullanılması suretiyle 
dolandırıcılık” suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdir ve değerlendirmesinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafinin temyiz talebi bu itibarla yerinde görüldüğünden, sair yönleri incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 24/06/2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: