Sanığın 13/07/2004 tarihinde ölen ancak ölümü katılan kuruma bildirilmeyen ablası…’in hesabına 01/07/2004-27/09/2006 tarihleri arasında yatırılmaya devam edilen dul aylığını ablası …’e ait kimliği kullanarak … Bankasının değişik şubelerinden çekip haksız menfaat temin etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturur.

11. Ceza Dairesi         2021/13356 E.  ,  2021/6428 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık

Gerekçeli karar başlığında suç isminin kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yerine kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık (teşebbüs) olarak yazılması ile suç tarihinin 27/09/2006 yerine 01/07/2004 olarak yazılması mahallinde düzeltilebilir yazım hatası olarak değerlendirilmiş, 5237 sayılı TCK’nin 53. maddesinin uygulanmasında, Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür
Sanık hakkında hükme esas alınan, sanığın 13/07/2004 tarihinde ölen ancak ölümü katılan kuruma bildirilmeyen ablası…’in hesabına 01/07/2004-27/09/2006 tarihleri arasında yatırılmaya devam edilen dul aylığını ablası …’e ait kimliği kullanarak … Bankasının değişik şubelerinden çekip haksız menfaat temin etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği iddia ve kabul olunan olayda; bozma kararına uyularak yargılamanın hukuka uygun olarak yapıldığı, iddia ve savunmada ileri sürülen hususların gerekçeli kararda gösterilip tartışılarak değerlendirildiği, fiilin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, suç vasfının doğru biçimde belirlendiği, cezanın kanuni takdir sınırlarında uygulandığı, incelenen dosyaya göre kurulan hükümde bir isabetsizlik bulunmadığı tüm dosya kapsamından anlaşılmakla, sanık müdafisi ve katılan vekilinin temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden hükmün ONANMASINA, 14/09/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: