“…Sanığın alkol kontrolü yapmak isteyen jandarma görevlisi katılana “seni zaten…herkes deli astsubay olarak söylüyor. Vatandaşların söylediklerine ben de hak veriyorum. Senin psikolojik sorunların var tedavi edilmen gerekir” şeklindeki eylemi ………….

1. Ceza Dairesi         2020/223 E.  ,  2021/2571 K.

“İçtihat Metni”

(KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ)

Tasarlayarak öldürme suçundan Burhaniye F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan …’ın, kurum görevlilerine hakaret veya tehditte bulunma eylemi nedeniyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 44/2-j ve 48/2. maddeleri uyarınca 15 gün hücre hapsi cezası ile cezalandırılmasına dair anılan Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığının 25/03/2019 tarihli ve 2019/506 sayılı kararına karşı yapılan şikayetin reddine ilişkin Burhaniye İnfaz Hakimliğinin 16/05/2019 tarihli ve 2019/780 esas, 2019/1078 karar sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin mercii Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesinin 08/07/2019 tarihli ve 2019/1235 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;
Somut olayda, hükümlü …’ın cezaevinde görevli kurum doktoruna hitaben söylediği “…sen delirmişsin, psikiyatriye gitmelisin…” şeklindeki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma neticesinde kurum görevlisine hakarette bulunduğundan bahisle hükümlünün 15 gün hücre hapsi ile cezalandırılmasına karar verilmiş ise de; benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 20/02/2018 tarihli ve 2016/3149 esas, 2018/2113 karar sayılı ilamında yer alan “…Sanığın alkol kontrolü yapmak isteyen jandarma görevlisi katılana “seni zaten…herkes deli astsubay olarak söylüyor. Vatandaşların söylediklerine ben de hak veriyorum. Senin psikolojik sorunların var tedavi edilmen gerekir” şeklinde, kaba ifade ve ağır eleştiri niteliğindeki sözlerinin, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkumiyet kararı verilmesi,…HÜKMÜN BOZULMASINA” biçimindeki açıklamalar nazara alanıdığında, hükümlünün kurum doktoruna yönelik söylediği sözlerin hakaret suçunu oluşturmayacağı gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 24/12/2019 gün ve 94660652-105-10-14146-2019-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;

TÜRK MİLLETİ ADINA

Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesinin 08/07/2019 tarihli ve 2019/1235 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 26/02/2021 gününde oy birliğiyle karar

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: