Sanığın, işyerinde kullanmak üzere aldığı DİGİTÜRK bireysel abonelik kartını, iş yerinde 10-15 kişiye Lig Tv’den maç izlettirmek suretiyle kullandığı, sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullanıma sunmaktan ibaret eyleminin hukuki nitelikte bulunduğu gözetilmeden, atılı suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine kararı verilmesi gerekir

2. Ceza Dairesi         2015/16754 E.  ,  2015/21182 K.

  • KARŞILIKSIZ YARARLANMA
  • SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLARAK KULLANMA
  • SANIĞIN DİGİTÜRK BİREYSEL ABONELİK KARTINI BAŞKALARINA LİG TV’DEN MAÇ İZLETTİRMEK SURETİYLE KULLANMASI
  • TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 163
  • TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 62
  • TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 52
  • CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (CMK) (5271) Madde 309

“İçtihat Metni”

Karşılıksız yararlanma suçundan sanık M.. A..’ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 163/2, 62 ve 52/2. maddeleri gereğince 3.000,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmalarına dair ANKARA 9. Sulh Ceza Mahkemesinin 04/03/2014 tarihli ve 2014/66 esas, 2014/257 sayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 28.07.2015 gün ve 2015-E.15511/50367 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 18.09.2015 gün ve 2015/285404 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.
Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;
Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 03/05/2011 tarihli ve 2008/18502 esas, 2011/6428 karar sayılı ilâmında belirtildiği üzere; sanığın üzerine atılı, A.. Düğün Salonunda şikâyetçiler K.. İçerik A.Ş ile P.. TV Yayıncılık A.Ş. ile yapılan sözleşmelere aykırı olarak elektromanyetik dalgalarla yapılan şifreli yayınlardan sahibinin rızası olmadan yararlanma suçunu işledikleri iddiasıyla açılan davada eylemin hukuki ihtilaf niteliğinde olduğu ve suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeksizin sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkûmiyetlerine karar verilmesinde isabet görülmediğinden 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Sanığın, işyerinde kullanmak üzere aldığı DİGİTÜRK bireysel abonelik kartını, iş yerinde 10-15 kişiye Lig Tv’den maç izlettirmek suretiyle kullandığı, sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullanıma sunmaktan ibaret eyleminin hukuki nitelikte bulunduğu gözetilmeden, atılı suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine kararı verilmesi nedeniyle ,kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden, (ANKARA ) 9 Sulh Ceza Mahkemesi’nden verilip kesinleşen, 04/03/2014 gün ve 2014/66 E , 2014/257 K sayılı kararın, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309.maddesinin 3.fıkrası uyarınca BOZULMASINA, sanığın atılı suçtan BERAATİNE, hükmolunan cezanın ÇEKTİRİLMEMESİNE, 19/11/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: