sanığın katılan …’a ait “……@hotmail.com” elektronik posta adresinin ve bu adresle bağlantı kurulan “facebook” isimli sosyal paylaşım programı hesabının şifrelerini, mağdurun bilgisi ve rızası dışında değiştirerek, hakkı bulunmadığı halde giriş yaptığı, hukuka aykırı olarak sistemde kalmaya devam ederek, mağdurun hesaplarına erişimini engellemesi eylemlerinin TCK’nın 244/2. maddesinde tanımlanan sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçunu oluşturur.

4. Ceza Dairesi         2021/6140 E.  ,  2021/18796 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
HÜKÜM : Mahkumiyet

KARAR
Yerel Mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1) Bozma üzerine uyma kararı verilerek sanığın mahkûmiyetine karar verildiği anlaşılmakla, hükmün gerekçesinde, sanığın katılan …’a ait “……@hotmail.com” elektronik posta adresinin ve bu adresle bağlantı kurulan “facebook” isimli sosyal paylaşım programı hesabının şifrelerini, mağdurun bilgisi ve rızası dışında değiştirerek, hakkı bulunmadığı halde giriş yaptığı, hukuka aykırı olarak sistemde kalmaya devam ederek, mağdurun hesaplarına erişimini engellemesi eylemlerinin TCK’nın 244/2. maddesinde tanımlanan sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçunu oluşturduğunun kabul olunmasına rağmen, hüküm fıkrasında sanığın TCK’nın 244/1. maddesi uyarınca mahkûmiyetine karar verilerek, gerekçe ile hüküm arasında çelişkiye neden olunması,
2) Sanık hakkında bozma öncesi kararda, 10 ay hapis cezası uygulanmasına karar verilmesine karşın, bozmadan sonra kurulan hükümde cezayı aleyhe değiştirme yasağı gözetilmeden, 1 yıl 15 gün hapis cezası uygulanmasına karar verilmesi suretiyle, 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesine aykırı davranılması,
Kanuna aykırı, sanık … ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 10/06/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: