Sanığın kullanmakta olduğu cep telefonu hattından, mağdurun kullandığı cep telefonu hattına gönderilen “g..ne kazığı sokarım, akıllı dur” ve “…’te gezerken kendine dikkat et, seni s..mesinler” ifadelerini içerir mesajlar, kişinin hayatına, vücuduna veya cinsel dokunulmazlığına yönelik tehdit niteliğinde olup TCK’nın 106/1-1. cümlesi gereğince kovuşturulmasının şikayete tabi olmadığı gözetilmeden, TCK’nın 73/4. maddesi gereğince şikayet yokluğundan düşme kararı verilmesi, kanuna aykırıdır.

4. Ceza Dairesi         2014/2246 E.  ,  2016/7833 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜM : Düşme

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Sanığın kullanmakta olduğu cep telefonu hattından, mağdurun kullandığı cep telefonu hattına gönderilen “g..ne kazığı sokarım, akıllı dur” ve “…’te gezerken kendine dikkat et, seni s..mesinler” ifadelerini içerir mesajlar, kişinin hayatına, vücuduna veya cinsel dokunulmazlığına yönelik tehdit niteliğinde olup TCK’nın 106/1-1. cümlesi gereğince kovuşturulmasının şikayete tabi olmadığı gözetilmeden, TCK’nın 73/4. maddesi gereğince şikayet yokluğundan düşme kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 21.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

4. Ceza Dairesi         2013/3511 E.  ,  2014/35829 K.

“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 4 – 2010/328549
MAHKEMESİ : Elbistan(Kapatılan) 1. Sulh Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 30/04/2010
NUMARASI : 2010/49 (E) ve 2010/619 (K)
SUÇ : Hakaret

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Sanığın, kardeşi olan mağdura hitaben söylediği kabul edilen “sana kazık sokarım” biçimindeki sözlerin, TCK’nın 106/1-1. cümlesinde tanımlanan “Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, bu sözlerin hakaret suçunu oluşturduğu kabul edilerek şikayetten vazgeçme sebebiyle kamu davasının düşmesine karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 11/12/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: