Sanığın … Otomotiv Petrol Ürün. Ltd. Şirketinden baz yağ satın aldığı halde madeni yağ almış gibi düzenlenen faturaları kullandığının iddia ve kabul edilmiş olması karşısında; gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belgenin muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduğu ve eylemin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359/a-2 maddesi uyarınca “muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma” suçunu oluşturacağı gözetilmeden, suç vasfında yanılgı sonucu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359/b maddesi uyarınca “ sahte fatura kullanma” suçundan hüküm kurulması, kanuna aykırıdır.

11. Ceza Dairesi         2021/8004 E.  ,  2021/7496 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Vergi Usul Kanununa Muhalefet

Sanığın yokluğunda verilen hükmün, adresine 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21/1. maddesi uyarınca yapılan tebliğ işleminde, “komşusu…’a bildirildi, imzadan imtina etti” şeklinde şerh düşülmüş ise de, yapılan zabıta tahkikatında sanığın … isminde bir komşusunun olmadığı, adı geçenin başka bir mahallede oturduğu ve sanığı tanımadığını beyan ettiği anlaşıldığından, 01.06.2016 tarihinde yapılan tebligatın, 7201 sayılı Kanun’un 21/1. maddesi ile Yönetmeliğin 30. maddesi hükümlerine aykırı olduğu ve temyiz süresini başlatmayacağı, sanığın öğrenme üzerine 09.06.2016 tarihli temyiz isteminin süresinde olduğu belirlenerek yapılan incelemede;
Sanık hakkında vergi incelemesi ve mütalaaya uygun olarak “ 2010 takvim yılında muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura kullanma” suçundan açılan kamu davasında, maddi gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek biçimde belirlenmesi bakımından;
1)Suça konu faturaları düzenleyen … Otomotiv Petrol Ürün. Ltd. Şti hakkında ilgili takvim yılında muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura düzenleme suçundan dava açılıp açılmadığının araştırılması; dava açılmış ise dosyanın getirtilerek incelenmesi ve ilgili belgelerin onaylı örneklerinin dosyaya alınması gerektiğinin gözetilmemesi,
2)Kabule göre de;
a)Sanığın … Otomotiv Petrol Ürün. Ltd. Şirketinden baz yağ satın aldığı halde madeni yağ almış gibi düzenlenen faturaları kullandığının iddia ve kabul edilmiş olması karşısında; gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belgenin muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduğu ve eylemin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359/a-2 maddesi uyarınca “muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma” suçunu oluşturacağı gözetilmeden, suç vasfında yanılgı sonucu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359/b maddesi uyarınca “ sahte fatura kullanma” suçundan hüküm kurulması,
b)Aynı takvim yılı içinde, farklı beyanname dönemlerinde birden fazla sahte fatura kullanma eylemlerinin zincirleme suç oluşturduğunun ve sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nin 43. maddesi hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,
Yasaya aykırı, sanık ve müdafisinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, ceza miktarı itibarıyla kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, 29.09.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: