Sanığın tapu müdürlüğünün maddi varlığı olan tapu suretini göstermek suretiyle menfaat temin ettiğinin anlaşılması karşısında sanığın eyleminin TCK’nın kamu kurum ve kuruluşların araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturduğu.

15. Ceza Dairesi         2019/15773 E.  ,  2020/997 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Dolandırıcılık
HÜKÜM : TCK’nın 157/1, 52/2, 52/4, 53, 58/6, 63 maddeleri gereği mahkumiyet

Dolandırıcılık suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, katılan vekili ve sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Katılan …’ın sahibi olduğu 16 YU 038 plakalı aracını satmak için sahibinden.com internet sitesinde satış ilanı verdiği, sanığın Bursa …mahallesinde 702 ada 6 parselde İdisa sitesi B Blok kat 2 no 16 da bulunan … adına kayıtlı 90 m2 büyüklüğünde 2+1 daireyi kiraladığı ve sahibinden.com isimli internet sitesine dairenin satış ilanını koyduğu, araç satış ilanını gören sanık katılanın ilanına mesaj göndererek arabasını daire ile takas düşünürse aramasını istediği, mesajı gören katılan internetteki satılık daire ilanını inceleyerek sanığı aradığı ve ardından sanığın işyerine gittiği, katılan sanığın yanında çalışan…isimli işçisi ile daireye baktığı, dairenin 88.000 TL’ye satışı hususunda katılanın aracını, bir işhanında bulunan dükkanı ile üzerine 6000 TL nakit ve 3.750 TL çek vermesi karşılığında anlaştıkları, sanık Bursa 18. Noterliği’nde katılanın aracını eşi… adına vekaleten devir aldığı, teminat olarak katılana 36.500 TL bedelli senet verdiği, 8 gün sonra da aracı …isimli başka bir kişiye satarak elinden çıkardığı, tapuda satış işlemi yapılacağı esnada katılanın kendisine gösterilen daire yerine sanığın eşi… İlhan adına kayıtlı olan Görükle mahallesi 5385 parseldeki 78 m2 büyüklüğündeki değeri çok daha düşük olan hisseli arsanın satışının yapılmak istendiğini farkederek satış işlemini imzalamadan tapu müdürlüğü’nden ayrıldığı, bu suretle sanığın atılı dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edilen olayda; katılan beyanı, sanık savunması, tanık anlatımları ile dosya içeriğine göre; sanığın katılanla yüzüze gelmesi karşısında sanığın eyleminin TCK 158/1-f maddesinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturmayacak ise de katılanın aşamalardaki sanığın tapu suretini göstermesi üzerine aracı sanığın eşi adına devrettiğini, bir kısım para ve çek verdiği beyanı karşısında sanığın tapu müdürlüğünün maddi varlığı olan tapu suretini göstermek suretiyle menfaat temin ettiğinin anlaşılması karşısında sanığın eyleminin TCK’nın 158/1-d maddesinde yer alan kamu kurum ve kuruluşların araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturduğu halde delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek basit dolandırıcılık suçundan hüküm kurulması,
Kanuna aykırı olup, katılan vekili ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 27/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: