Sanığın yetklisi olduğu şirket ile arasında ticari ilişkiler olduğu ancak şirkete borcunun bulunmadığı halde, sanığın borçlusu müşteki olan alacaklısı kendi şirketi olan bonoyu icraya koymaktan ibaret eylemi Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını oluşturur.

(Kapatılan)15. Ceza Dairesi         2021/3813 E.  ,  2021/6518 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik

Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından sanığın mahkumiyetine ilişkin hükümler, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Sanığın … Sanayi ve Limited şirketinin yetkilisi olduğu, müştekinin, sanığın yetklisi olduğu şirket ile arasında ticari ilişkiler olduğu ancak şirkete borcunun bulunmadığı halde, sanığın 09/06/2012 ödeme tarihli 35.500 TL tutarlı borçlusu müşteki olan alacaklısı kendi şirketi olan … Limited Şirketi yazılı bonoyu sahte olarak düzenleyerek … Bankası girişimci şubesine teminat olarak verip kredi kullandığı, krediyi ödemeyince banka tarafından müşteki hakkında Denizli 5.İcra Müdürlüğünün 2012/7581 esas sayılı dosyasında icra takibinde bulunduğu, bu icra takibi sonucu müştekinin olaydan haberdar olduğu, müştekinin banka tarafından hakkında yapılan icra takibi sebebiyle imzayı inkar ederek 1.İcra Hukuk Mahkemesinde dava açtığı, 1.İcra Hukuk Mahkemesince bononun imza incelemesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildiği, Adli Tıp Kurumun 18/06/2014 tarihli raporunda bonodaki keşideci imzasının müştekiye ait olmadığının tesbit edilmesi üzerine müştekinin imzaya itiraz davasının kabul edilerek icra takibinin durdurulduğu, böylece sanığın sahte bono düzenleyip kullanmak suretiyle resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlediğinin iddia edildiği olayda; dosya kapsamında, UYAP’tan yapılan sorgulamada sanık hakkında Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2015/167 Esas sayılı dosyasında (iş bu dosyanın müştekisi) katılan …’ye ve diğer katılanlara yönelik resmi belgede sahtecilik, banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık, suçundan kamu davasının bulunduğunun anlaşılması karşısında, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2015/167 Esas sayılı dosyasının getirtilip incelenerek, davaların aynı eylem nedeniyle açılıp açılmadığı belirlenip, mükerrer olup olmadığı tespit edildikten sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 03/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: