sanık avukatın masraf adı altında aldığı parayı iade etmediği şeklinde gerçekleştiği iddia olunan eyleminin, 5237 sayılı TCK’nın 247. maddesinde yazılı zimmet suçunu oluşturur.

9. Ceza Dairesi         2020/489 E.  ,  2020/321 K.

  •  


“İçtihat Metni”

Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi
Suçlar : Görevi kötüye kullanma, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma
Hüküm : Beraat

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Kocaeli Barosuna kayıtlı olarak Gölcük ilçesinde görev yapan avukat sanığın, katılanın alacaklı olduğu iki adet senet bedelini tahsil etmek üzere katılanın vekilliğini üstlendiği ve katılandan masraf olarak toplam 500 Türk lirası aldığı halde, senetlerle ilgili icra takibi başlatmadığı, senetleri ve masraf adı altında aldığı parayı da katılana iade etmediği şeklinde gerçekleştiği iddia olunan eyleminin, 5237 sayılı TCK’nın 247. maddesinde yazılı zimmet suçunu oluşturacağının anlaşılmış olması karşısında;
Son soruşturmanın açılması kararına, iddianame içeriğine, sevk maddelerine, hükümdeki nitelenen suçlara ve temyizin kapsamına göre 2797 sayılı Yargıtay Kanununa 6572 sayılı Kanunun 27. maddesi ile eklenen geçici 14. madde uyarınca oluşturulan Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girip 01/02/2020 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanan 23/01/2020 tarih ve 2020/1 sayılı iş bölümü kararına ve tebliğnamenin düzenlendiği tarihte yürürlükte bulunan Yargıtay Kanununun 14. maddesine göre;
temyiz incelemesi yapma görevinin Yüksek 5. Ceza Dairesine ait bulunduğu anlaşıldığından Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE esası incelenmeyen dosyanın ilgili Daireye gönderilmesine, 04.06.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: