Sanık hakkında ”sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma” suçundan kamu davası açıldığı, “defter,kayıt ve belgeleri gizleme” suçundan açılmış bir dava bulunmadığı gibi birbirinden ayrı ve bağımsız suçlar olan ”sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma” ve “defter,kayıt ve belgeleri gizleme” suçlarının birbirine dönüşemeyeceği gözetilmeden, “defter,kayıt ve belgeleri gizleme” suçundan mahkumiyet hükmü kurulması, kanuna aykırıdır.

11. Ceza Dairesi         2021/4556 E.  ,  2021/10712 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Vergi Usul Kanunu’na aykırılık

5271 sayılı CMK’nin 225. maddesi uyarınca hükmün konusu duruşmanın neticesine göre iddianamede gösterilen fiil ve failden ibaret olup, iddianamede açıklanan ve suç oluşturduğu ileri sürülen fiilin dışına çıkılarak açılmayan davadan yargılama yapılıp hüküm kurulmasının mümkün bulunmadığı; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 30.01.2013 tarihli iddianamesi ile 213 sayılı VUK’nin 367. maddesine göre dava şartı olan mütalaa ve vergi suçu raporuna uygun olarak sanıklar hakkında,”sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma” suçundan kamu davası açıldığı, “defter,kayıt ve belgeleri gizleme” suçundan açılmış bir dava bulunmadığı gibi birbirinden ayrı ve bağımsız suçlar olan ”sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma” ve “defter,kayıt ve belgeleri gizleme” suçlarının birbirine dönüşemeyeceği gözetilmeden, “defter,kayıt ve belgeleri gizleme” suçundan mahkumiyet hükmü kurulması,
Yasaya aykırı, sanık … müdafisi ile Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, diğer yönleri incelenmeyen hükümlerin 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 24.11.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: