Sanık … ve … hakkında yapılan temyiz taleplerinin incelenmesinde; Kovuşturma evresinde farklı yargı çevresi içerisinde Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumunda başka suçtan hükümlü olarak bulunan sanık …’ın duruşmadan vareste tutulma talebi bulunmadığı ve bu hususta bir karar alınmadan yokluğunda yargılamaya devamla hüküm açıklanmak suretiyle CMK’nın 196. maddesine aykırı olarak savunma hakkının kısıtlanması,

6. Ceza Dairesi         2021/11953 E.  ,  2021/12288 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli hırsızlık
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
I-Sanık … hakkında yapılan temyiz talebinin incelenmesinde;
Sanığın 16/05/2016 tarihli temyiz isteminin süresinde olmadığı, CMUK.nun 310/1. maddesinde öngörülen bir haftalık süre geçtikten sonra hükmü temyiz ettiği anlaşılmakla; aynı Kanunun 317. maddesi uyarınca, temyiz itirazının REDDİNE,
II-Sanık … ve … hakkında yapılan temyiz taleplerinin incelenmesinde;
Kovuşturma evresinde farklı yargı çevresi içerisinde Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumunda başka suçtan hükümlü olarak bulunan sanık …’ın duruşmadan vareste tutulma talebi bulunmadığı ve bu hususta bir karar alınmadan yokluğunda yargılamaya devamla hüküm açıklanmak suretiyle CMK’nın 196. maddesine aykırı olarak savunma hakkının kısıtlanması,
Bozmayı gerektirmiş, sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen tüm hükümlerin açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 24.06.2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: