senedin aralarındaki anlaşmaya aykırı olarak sonradan doldurulması şeklindeki eylemin “açığa imzanın kötüye kullanılması’’ suçunu meydana getireceği, yazılı delille ispat edilmesi gerekeceği

11. Ceza Dairesi         2017/16654 E.  ,  2020/1489 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Açığa imzanın kötüye kullanılması
HÜKÜM : Mahkumiyet

Sanığın, katılan tarafından açığa imzalanarak kendisine teminat için verilen boş senedi, aralarındaki anlaşmaya aykırı olarak doldurup kullandığı iddiasıyla açılan kamu davasında, sonradan boş kısımların doldurulması eyleminin belgede sahtecilik suçunu oluşturmayacağı, senedin aralarındaki anlaşmaya aykırı olarak sonradan doldurulması şeklindeki eylemin “açığa imzanın kötüye kullanılması’’ suçunu meydana getireceği ancak Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 24/03/1989 tarihli 1988/1-1989/2 sayılı ilamında açıklandığı üzere; senedin anlaşmaya aykırı kullanıldığının yazılı delille ispatı zorunlu olup, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun (Hukuk Muhakemeleri Kanunu) cevaz verdiği haller dışında iddianın yazılı delille ispatı gerekeceği ve somut olayda sanığın savunmasında atılı suçu kabul etmemesi karşısında; senedin anlaşmaya aykırı doldurulduğuna veya bedelsiz kaldığına ilişkin yazılı delil sunulmadığı gibi yazılı delil başlangıcı kabul edilebilecek bir delil de mevcut bulunmadığı gözetilmeden, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle sanık hakkında beraat yerine mahkûmiyet hükmü kurulması,
Yasaya aykırı, sanık müdafii ve katılan vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan,5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, 18.02.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: