Serbest muhasebeci mali müşavirin, katılandan ücret alacağı olduğu için defterleri iade edilmemesi, 5237 sayılı TCK’nın 155/2. maddesinde düzenlenen hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan mahkümiyet kararı verilmelidir.

15. Ceza Dairesi         2017/34026 E.  ,  2020/11730 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma
HÜKÜM : Beraat

Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanığın, katılanın yetkilisi olduğu Meda İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şirketinin muhasebe işlemlerini yaptığı, katılanın 02/04/2010 tarihinde Bakırköy 19. Noterliğinin 11191 yevmiye nolu azilnamesiyle sanığı azledip şirkete ait tüm defterleri istediği halde sanığın, katılandan alacağı olduğunu öne sürerek defterleri iade etmediğinin iddia edildiği somut olayda, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 27. maddesinde “Meslek mensupları kendilerine tevdi edilen defter ve belgeleri işlerinin gerektirdiği süre içinde iyi niyetle muhafaza etmek ve işin bitiminde iade etmek zorundadırlar. Şu kadar ki, defter ve belgelerin geri alınması, sahibine yazı ile bildirilmiş olduğu hallerde saklama mükellefiyeti bildirme tarihinden itibaren bir ay içinde sona erer. İşin bitiminden itibaren bir ay içinde sahipleri tarafından alınmayan defter ve belgeler bir yazı ile ilgililerin bağlı olduğu vergi dairesine teslim edilir.” hükmüne yer verildiği, sanığın, soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı huzurunda alınan ifadesinde, katılandan ücret alacağı olduğu için defterleri iade etmediğini ikrar ettiği, katılandan ücret alacağı olmasının defterleri hapis hakkı vermeyeceği, bu haliyle sanığın atılı suçu işlediğinin sabit olduğu gözetilmeden 5237 sayılı TCK’nın 155/2. maddesinde düzenlenen ve 24/10/2019 tarih ve 30928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 7188 sayılı Kanun’un 26. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nın 253. ve 254. maddeleri gereğince uzlaştırma kapsamında kalan hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine hükmedilmesi,
Kanuna aykırı, katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanun’un 8/1.maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 03/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: