son ciranta tarafından çekin bankaya ibrazında çekteki keşideci imzası ile banka kayıtlarındaki örnek keşideci imzası farklı olduğu için ödeme yapılmadığı, bu suretle sanığın üzerine atılı suçları işlediğinin iddia edildiği somut olayda; Suçun işlenmesinde bankanın maddi varlıklarından olan çekin kullanılması karşısında sanığın eyleminin, TCK’nun 158/1-f maddesinde düzenlenen bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturacağı gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

15. Ceza Dairesi         2019/3965 E.  ,  2021/3138 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı, resmi belgede sahtecilik
HÜKÜM : TCK’nın 158/1-h, 62, 52, 53. maddeleri gereğince mahkumiyet
TCK’nın 204/1, 62, 53. CMK’nın 231/5 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına

Sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen mahkumiyet hükmü ve resmi belgede sahtecilik suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Simge Medikal’in sahibi olan sanığın…Medikal ile olan ticari ilişkisi nedeniyle Garanti Bankası Gaziosmanpaşa/Ankara şubesine ait keşidecisi Hande İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti olan 26/09/2009 keşide tarihli 9750,00 TL bedelli çeki ciro ederek…Medikal’e verdiği, çek üzerindeki ciro silsilesindeki son ciranta tarafından çekin bankaya ibrazında çekteki keşideci imzası ile banka kayıtlarındaki örnek keşideci imzası farklı olduğu için ödeme yapılmadığı, bu suretle sanığın üzerine atılı suçları işlediğinin iddia edildiği somut olayda;
1- Resmi belgede belgede sahtecilik suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
5271 sayılı CMK’nın 231. maddesine göre verilen ve davayı sonuçlandırıcı nitelikte olmayan “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” ilişkin karara karşı aynı Kanun’un 231/12. maddesine göre itiraz yolu açık olup temyiz olanağı bulunmadığından, 5271 sayılı CMUK’nın 264. maddesi uyarınca kabul edilebilir bir başvuruda kanun yolunda merciin belirlenmesinde yanılma, başvuranın haklarını ortadan kaldırmayacağından, sanık müdafiinin temyiz dilekçesinin itiraz dilekçesi olarak kabulü ile görevli ve yetkili ilk derece mahkemesince itiraz konusunda inceleme yapılması amacıyla, dosyanın incelenmeksizin mahalline tevdii için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na TEVDİİNE,
2- Nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Sanık savunması ile tüm dosya kapsamından; sanığın aşamalardaki savunmalarında söz konusu çeki keşideci olarak gözüken şirketten aldığını ve…Medikal’e ciro ettiğini beyan etmesi ve çekin aslı yerine fotokopisi üzerinde bilirkişi incelemesininin yapıldığının anlaşılması karşısında, gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkartılması açısından, sanıktan çeki almış olan…Medikal firma yetkilisi …’in suçtan zarar gören sıfatı bulunması nedeniyle beyanına başvurulup, çeki hangi alışveriş karşılığında ne zaman aldığının sorulması, ayrıca imza, yazı incelemesinin çek aslı üzerinden yaptırılması ile keşideci imzasının aidiyetinin tespiti ile toplanan delillerin sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayin edilmesi gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kabule göre de;
a-Suçun işlenmesinde bankanın maddi varlıklarından olan çekin kullanılması karşısında sanığın eyleminin, TCK’nun 158/1-f maddesinde düzenlenen bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturacağı gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,
b-Sanık hakkında 158/1-h maddesinden hüküm kurulurken suç ve hüküm tarihi itibariyle temel hapis cezası 2 sene öngörüldüğü halde yasal ve yeterli gerekçe belirtilmeksizin alt sınırdan uzaklaşılarak hüküm tesisi;
Kanuna aykırı olup, sanık müdafisinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca, hükmün BOZULMASINA, 17/03/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: