Spor Kulübünde profesyonel Futbolcuyu odaya kapatıp zorla senet imzalatılmak istenmesi eylemi, kurtulmak için yarın maça gelirim ve imzalarım demesi üzerine serbest bırakılsa da yağma ve hürriyetinden yoksun bırakma suçu oluşur.

6. Ceza Dairesi         2019/2269 E.  ,  2021/3873 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, hakaret
HÜKÜMLER : Beraat

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
I-Sanıklar …, … ve … hakkında, katılan …’a yönelik hakaret suçundan kurulan beraat hükümlerinin temyiz incelemesinde;
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, kararın dayandığı gerekçeye ve Hâkimler Kurulunun takdirine göre katılan vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usûl ve yasaya uygun bulunan hükümlerin tebliğnameye aykırı olarak ONANMASINA,
II-Sanıklar …, … ve … hakkında, katılan …’a yönelik yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kurulan beraat hükümleri ile sanık … hakkında, aynı katılana yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan beraat hükmünün temyiz incelemesine gelince;
Katılanın olay tarihinde … Spor Kulübünde profesyonel futbolcu olarak çalıştığı, transfer esnasında 35.000 TL peşinat ve maç başı para üzerinde anlaşıldığı, sanık …’nun anılan spor kulübünün resmî başkanı olduğu, sanık …’nun ise onursal başkan olduğu, diğer sanıklar … ve …’ın ise kulüpte çaycı ve hizmetli olarak çalıştıkları, katılanın anlaştığı para olan 35.000 TL’den yalnızca 17.000’i alabildiği, bakiye 18.000’in kendisine bir türlü ödenmediği, katılan olay günü akşam antrenmanından sonra 17.20 sularında kulüp sanık …’ndan o güne kadar ödenmeyen peşinatı ile iki aylık asgari ücretinin ödenmesini talep ettiği, sanık …’ın talebe karşılık “Şu anda ödeme yapamayız” dediği, katılanın ödeme yapılmadığı takdirde kulübü bırakacağını söylediği, bu defa sanık …’in “biz her türlü senden paramızı almayı biliriz” dediği, hatta sanık …’in, diğer sanıklar … ve …’a talimat vererek “Bunu içeri alın” dediği, adı geçen sanıkların ilkin duraksadıkları, ancak sanık …’in bağırarak tekrar aynı talimatı vermesi ve “sizin karnınızı kim doyuruyor” demesi üzerine, sanıklar … ve …’ın, katılanı zor kullanarak kulüp binasının içerisine götürüp bir odaya soktukları, burada sanıklar … ile …’ın katılana ödenen 17.000 TL parayı geri istedikleri, katılanın vermeyeceğini söylemesine rağmen, bunun için zorla senet imzalatılmak istendiği, sanık …’in katılanın yakasına yapışıp bağırarak “senet getirin” dediği, sinkaflı küfür etiği, diğer sanık …’ın ise katılanın kaçmaması için kapıyı tuttuğu, katılanın, sanıkların ellerinden kurtulmak için babasını arayacağını, babası kulübe geldikten sonra senedi imzalayacağını söylediği, daha sonra sanıklara “Yarın antrenmana geleceğim, senedi o zaman imzalarım” dediği, bunun üzerine sanıkların katılanı serbest bıraktıkları olayda; sanıkların eyleminin TCK’nın 150/1. maddesi delaleti ile alacağı tahsil için yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını oluşturduğu gözetilmeksizin delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek, yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenlerle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 04.03.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: