Suça konu kablonun, kapı ve penceresi bulunmayan ve bina niteliğinde olmayan inşaattan çalınmış olduğunun anlaşılması karşısında; inşaat halindeki yapının iş yeri vasfı taşımayacağı ve eylemin işyeri dokunulmazlığını ihlal suçunu oluşturmayacağı gözetilmeden, sanığın beraatine karar verilmesi gerekir.

6. Ceza Dairesi 2021/2869 E. , 2021/17941 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Nitelikli hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığının ihlali
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
A- Nitelikli hırsızlık suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;
5271 sayılı CMK’nın 231/11. maddesinde belirtilen istisnalar dışında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına konu ilamdaki hükmün aynen kurularak açıklanması gerekirken önceki ilamda uygulanan yasa maddelerinin değiştirilerek açıklanması sonuca etkili görülmediğinden bozma nedeni yapılmamıştır.
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre sanık ve o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, eleştiri dışında, usul ve yasaya uygun bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA,
B- İş yeri dokunulmazlığını ihlal suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;
Suça konu kablonun, kapı ve penceresi bulunmayan ve bina niteliğinde olmayan inşaattan çalınmış olduğunun anlaşılması karşısında; inşaat halindeki yapının iş yeri vasfı taşımayacağı ve eylemin işyeri dokunulmazlığını ihlal suçunu oluşturmayacağı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı şekilde hükümlülüğüne karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanık ve o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 23.11.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: