Suça sürüklenen çocuğun kontak anahtarı üzerinde bulunan park halindeki motosikleti çalarak eylemini gerçekleştirdiği olayda, tanık …’nın motosikleti tam olarak park ettiği yer gerekirse keşif yapılarak veya kroki marifeti ile açıklattırılarak, motosikletin kontak anahtarı üzerinde iken sokak veya cadde üzerinde park halinde iken çalındığının anlaşılması halinde eylemin uzlaşmaya tabi olan TCK’nun 141/1. maddesinde tanımlı suçu oluşturacağı; şayet motosikletin bina eklentisi niteliğinde bulunan bir alanda park halinde olduğunun anlaşılması halinde ise, suça sürüklenen çocuğun eyleminin TCK’nun 142/2-h bendinde tanımlı suçu oluşturacağı gözetilmeksizin, eksik kovuşturma ile aynı Kanun’un 142/1-e maddesinden hüküm kurulması,

(Kapatılan)17. Ceza Dairesi         2020/12072 E.  ,  2020/7258 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Hırsızlık
HÜKÜM : Mahkumiyet

Yerel mahkemece suça sürüklenen çocuk hakkında hırsızlık suçundan verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Suça sürüklenen çocuğun kontak anahtarı üzerinde bulunan park halindeki motosikleti çalarak eylemini gerçekleştirdiği olayda, tanık …’nın motosikleti tam olarak park ettiği yer gerekirse keşif yapılarak veya kroki marifeti ile açıklattırılarak, motosikletin kontak anahtarı üzerinde iken sokak veya cadde üzerinde park halinde iken çalındığının anlaşılması halinde eylemin uzlaşmaya tabi olan TCK’nun 141/1. maddesinde tanımlı suçu oluşturacağı; şayet motosikletin bina eklentisi niteliğinde bulunan bir alanda park halinde olduğunun anlaşılması halinde ise, suça sürüklenen çocuğun eyleminin TCK’nun 142/2-h bendinde tanımlı suçu oluşturacağı gözetilmeksizin, eksik kovuşturma ile aynı Kanun’un 142/1-e maddesinden hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk … müdafiinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, aleyhe temyiz bulunmadığından, yeniden hüküm kurulurken 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMK’nun 326/son maddesi uyarınca kazanılmış hakkının gözetilmesine, 08/09/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verilmiştir.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: