Ticareti terk suçu aynı ticari işletme için bir kez işlenebilen bir suçtur. aynı nev’iden fikri içtima hükümlerinin uygulanmasına olanak bulunmamaktadır.

12. Hukuk Dairesi         2020/1091 E.  ,  2020/3310 K.

  • “İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Ceza Mahkemesim temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Zincirleme suçta suçların çokluğu söz konusu olduğundan TCK’nın 43/2 maddesinde düzenlenen aynı nev’iden fikri içtimadan söz edebilmek için öncelikle birden fazla bağımsız suçun, Kanun’da belirtilen istisnai durumlarda bir araya gelmesi zorunludur.
Ticareti terk suçu aynı ticari işletme için bir kez işlenebilen bir suçtur. Zira aynı ticari işletmeyi Kanun’da belirtilen yükümlülüklere riayet etmeksizin birden fazla terketmek mümkün değildir. Burada mağdur sayısının fazlalığı temel cezanın tayini sırasında dikkate alınsa dahi, aynı nev’iden fikri içtima hükümlerinin uygulanmasına olanak bulunmamaktadır.
Temyiz davasına konu eylem nedeniyle, … 7. İcra Ceza Mahkemesinin 19/12/2019 tarih ve 2017/291 E. 2019/632 K. sayılı kararıyla aynı sanık hakkında verilen mahkumiyet hükmünün, Dairemizce 2020/1095 E. sayılı dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucu 01/06/2020 tarihinde bozulmasına karar verildiği anlaşılmakla, anılan dosyalar birleştirilerek her iki dava dosyasının aynı ticari işletmeyle ilgili olup olmadığı duraksamaya yer vermeyecek şekilde tespit edildikten sonra aynı ticari işletmeyle ilgili eylemlerin tek suç oluşturacağı da gözetilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi zorunluluğu,
Kanuna aykırı ve sanık müdafiinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 01/06/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: